Để củng thay kiến thức, và năng lực giải bài bác tập về rượu etylic, axit axetic và hóa học béo. magdalenarybarikova.com xin share với chúng ta bài đăng dưới đây. Với định hướng và những bài tập có giải thuật chi tiết, hi vọng rằng đây vẫn là tài liệu giúp các bạn học tập giỏi hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM




Bạn đang xem: Bài 48 hóa 9 kiến thức cần nhớ

*

Ôn tập lý thuyếtHướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

I. RƯỢU ETYLIC

1. đặc thù vật lí

Rượu etylic (ancol etylic hoặc etanol) C2H­5OH là chất lỏng, ko màu, sôi sinh sống 78,3oC, nhẹ hơn nước, tung vô hạn vào nước cùng hòa tan được rất nhiều chất như iot, benzen,…

2. Cấu trúc phân tử

CH3 – CH2 – OH

Hay


*

3. đặc thù hóa học

Phản ứng cháy

C2H5OH + 3O2 →(to) 2CO2 + 3H2O

Tác dụng cùng với Na

2C2H5OH + na → 2C2H5ONa + H2.Bạn đã xem: Hóa 9 bài 48 kiến thức cần nhớ

Tác dụng với axit axetic

CH3COOH + HO – C2H5 ↔(đk: H2SO4 đặc, to) CH3COOC­2H5 + H2O.

axit axetic etylic etylaxetat 

II. AXIT AXETIC

1. đặc thù vật lí

Axit axetic CH3COOH là chất lỏng, ko màu, vị chua, chảy vô hạn vào nước

2. Cấu tạo phân tử

 


Xem thêm: Tứ Giác Nội Tiếp Toán 9 Bài 7: Tứ Giác Nội Tiếp, Tứ Giác Nội Tiếp Là Gì

*

Hay CH3 – COOH

3. đặc thù hóa học

Dung dịch axit axetic làm quỳ tím đổi màu thành đỏ.Tác dụng với oxit bazơ, bazơ chế tác thành muối với nước.

CH3COOH + NaOH → H2O + CH3COONa (Natri axetat)

2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + CO2 + H2O

Tác dụng cùng với ancol etylic tạo thành este với nước

CH3COOH + HO-C2H5 ↔ (đk: H2SO4 đặc, to) CH3COO C2H5 + H2O

III. CHẤT BÉO

1. Tính chất vật lí

Mỡ sinh hoạt thể rắn, còn dầu ngơi nghỉ thể lỏng. Chất béo nhẹ nhàng hơn nước, không tan vào nước, tung được vào dầu hỏa, xăng…

2. Nhân tố và cấu trúc của hóa học béo

Chất to là tất cả hổn hợp nhiều este của glixerol với những axit khủng và có công thức phổ biến là (R-COO)3C3H5.Trong kia R có thể là C17H35- ; C17H33- ; C15H31-…

3. Tính chất hóa học