Để củng cố kiến thức, và kĩ năng giải bài tập về rượu etylic, axit axetic và chất béo. magdalenarybarikova.com xin chia sẻ với các bạn bài đăng dưới đây. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Bài 48 hóa 9 kiến thức cần nhớ

*

Ôn tập lý thuyếtHướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

I. RƯỢU ETYLIC

1. Tính chất vật lí

Rượu etylic (ancol etylic hoặc etanol) C2H­5OH là chất lỏng, không màu, sôi ở 78,3oC, nhẹ hơn nước, tan vô hạn trong nước và hòa tan được nhiều chất như iot, benzen,…

2. Cấu tạo phân tử

CH3 – CH2 – OH

Hay


*

3. Tính chất hóa học

Phản ứng cháy

C2H5OH + 3O2 →(to) 2CO2 + 3H2O

Tác dụng với Na

2C2H5OH + Na → 2C2H5ONa + H2.Bạn đang xem: Hóa 9 bài 48 kiến thức cần nhớ

Tác dụng với axit axetic

CH3COOH + HO – C2H5 ↔(đk: H2SO4 đặc, to) CH3COOC­2H5 + H2O.

axit axetic etylic etylaxetat 

II. AXIT AXETIC

1. Tính chất vật lí

Axit axetic CH3COOH là chất lỏng, không màu, vị chua, tan vô hạn trong nước

2. Cấu tạo phân tử

 


Xem thêm: Tứ Giác Nội Tiếp Toán 9 Bài 7: Tứ Giác Nội Tiếp, Tứ Giác Nội Tiếp Là Gì

*

Hay CH3 – COOH

3. Tính chất hóa học

Dung dịch axit axetic làm quỳ tím đổi màu thành đỏ.Tác dụng với oxit bazơ, bazơ tạo thành muối và nước.

CH3COOH + NaOH → H2O + CH3COONa (Natri axetat)

2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + CO2 + H2O

Tác dụng với ancol etylic tạo ra este và nước

CH3COOH + HO-C2H5 ↔ (đk: H2SO4 đặc, to) CH3COO C2H5 + H2O

III. CHẤT BÉO

1. Tính chất vật lí

Mỡ ở thể rắn, còn dầu ở thể lỏng. Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước, tan được trong dầu hỏa, xăng…

2. Thành phần và cấu tạo của chất béo

Chất béo là hỗn hợp nhiều este của glixerol với các axit béo và có công thức chung là (R-COO)3C3H5.Trong đó R có thể là C17H35- ; C17H33- ; C15H31-…

3. Tính chất hóa học