Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên Liệu – Hóa Học Lớp 9

Bài 42: Luyện Tập Chương 4 Hiđrocacbon. Nhiên Liệu

Các em đã học về metan, etilen, axetilen và benzen. Chúng ta hãy tìm hiểu về mối quan hệ giữa cấu tạo phân tử với tính chất của các hiđrocacbon trên và những ứng dụng của chúng.

Bạn đang xem: Bài 42 hóa 9 kiến thức cần nhỏ

I. Kiến Thức Cần Nhớ

Nhớ lại cấu tạo, tính chất và ứng dụng của metan, etilen, axetilen, benzen rồi hoàn thành bảng tổng kết sau:


Mê tan \(CH_4\)Etylen \(C_2H_4\)Axetilen \(C_2H_2\)Benzen \(C_6H_6\)
Công thức thức cấu tạo
*
*
*
*
Đặc điểm điểm cấuChỉ có liên kết đơnCó một liên kết đôiCó một liên kết baMạch vòng 6 cạnh đều, có 3 liên kết đôi xếp xen kẻ 3 liên kết đơn.
Phản ứng đặc trưngPhản ứng thếPhản ứng cộng và trùng hợpPhản ứng cộngPhản ứng thế và phản ứng cộng.
Ứng dụng chínhNhiên liệu, nguyên liệu trong đời sống và công nghiệpNguyên liệu điều chế nhựa: PE, rượu etylic, axit axetic.Nhiên liệu, nguyên liệu trong công nghiệpDung môi, nguyên liệu trong công nghiệp

Các phản ứng minh họa

1. Metan: Phản ứng thế với \(Cl_2\) khi có ánh sáng

\(CH_4 + Cl_2 \xrightarrow{ánh sáng}CH_3Cl + HCl\)

2. Etilen: Phản ứng cộng với dung dịch brom, trùng hợp

\(CH_2=CH_2 + Br_2 → BrCH_2 – CH_2Br\)

3. Axetilen: Phản ứng cộng với dung dịch brom

\(HC ≡ CH + Br → BrHC = CHBr\)

4. Benzen: Phản ứng thế với \(Br_2\), phản ứng cộng với \(H_2\)

\(C_6H_6 + Br_2 \xrightarrow{Fe, t^0} C_6H_5Br + HBr\)

II. Sơ Đồ Tư Duy Tổng Kết Bài Học

*

Sơ đồ tư duy Metan

*

Sơ đồ tư duy Etilen

*

Sơ đồ tư duy Axetilen

*

Sơ đồ tư duy Benzen

*

Sơ đồ tư duy hiđrocacbon

III. Bài Tập

Hướng dẫn các bạn hoàn thành các bài tập sgk bài 42 luyện tập chương 4 hiđrocacbon nhiên liệu chương 4 hóa học 9. Bài giải giúp bạn cũng có kiến thức metan, etilen, axetilen và benzen.

Bài Tập 1 Trang 133 SGK Hóa Học Lớp 9

Viết công thức cấu tạo đầy đủ và thu gọn của các chất hữu cơ có công thức phân tử sau: \(\)\(C_3H_8; C_3H_6; C_3H_4\).

Bài Tập 2 Trang 133 SGK Hóa Học Lớp 9

Có hai bình đựng hai chất khí là \(\)\(CH_4, C_2H_4\). Chỉ dùng dung dịch brom có thể phân biệt được hai chất khí trên không? Nêu cách tiến hành.

Bài Tập 3 Trang 133 SGK Hóa Học Lớp 9

Biết 0,01 mol hiđrocacbon X có thể tác dụng tối đa với 100 ml dung dịch brom 0,1 M. Vậy X là hiđrocacbon nào trong số các chất sau?

A. \(\)\(CH_4\)

B. \(C_2H_2\)

C. \(C_2H_4\)

D. \(C_6H_6\)

Bài Tập 4 Trang 133 SGK Hóa Học Lớp 9

Đốt cháy 3 gam chất hữu cơ A, thu được 8,8 gam khí \(\)\(CO_2\) và 5,4 gam \(H_2O\).

a. Trong chất hữu cơ A có những nguyên tố nào?

b. Biết phân tử khối của A nhỏ hơn 40. Tìm công thức phân tử của A.

c. Chất A có làm mất màu dung dịch brom không?

d. Viết phương trình hoá học của A với clo khi có ánh sáng.

Hướng dẫn hoàn thành các bài tập sgk bài 42 luyện tập chương 4 hiđrocacbon nhiên liệu chương 4 hóa học 9. Hi vọng bài viết giúp ích cho các bạn trong việc tìm lời giải mới, phương pháp giải hoàn thành các bài tập sgk.

Xem thêm: Tìm M Để Bất Phương Trình Có Nghiệm Thuộc Khoảng Lớp 10, Tìm M Để Bất Phương Trình Có Nghiệm


Các bạn đang xem Bài 42: Luyện Tập Chương 4 Hiđrocacbon. Nhiên Liệu thuộc Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên Liệu tại Hóa Học Lớp 9 môn Hóa Học Lớp 9 của magdalenarybarikova.com. Hãy Nhấn Đăng Ký Nhận Tin Của Website Để Cập Nhật Những Thông Tin Về Học Tập Mới Nhất Nhé.