a) Hãy tính tốc độ tăng trưởng giá chỉ trị cấp dưỡng ngành trồng trọt mang lại từng nhóm cây trồng (lấy năm 1990 = 100%).

Bạn đang xem: Bài 23 thực hành phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt

b) dựa vào số liệu vừa tính, hãy vẽ trên thuộc hệ trục tọa độ những đường biểu diễn tốc độ tăng trưởng quý giá sản xuất của những nhóm cây trồng.

c) thừa nhận xét về quan hệ giữa vận tốc tăng trưởng với sự chuyển đổi cơ cấu giá trị tiếp tế ngành trồng trọt. Sự biến đổi trên phản ảnh điều gì trong thêm vào lương thực, thực phẩm với trong câu hỏi phát huy thế mạnh mẽ của công nghiệp nhiệt đới ?

Trả lời:

a) tốc độ tăng trưởng giá trị cung ứng ngành trồng trọt theo từng nhóm cây xanh (lấy năm 1990 = 100%)

*


b) Vẽ biểu đồ

Biểu đồ vận tốc tăng trưởng quý hiếm sản xuất của các nhóm cây cối ở vn giai đoạn 1990-

2005

 

*

c) nhấn xét:

Về tốc độ tăng trưởng (giai đoạn 1990-2005):


+ cây công nghiệp có vận tốc tăng trưởng nhanh nhất có thể (tăng 282,3%), tiếp sau là cây rau củ đậu (tăng 156,8%). Cả hai nhóm cây này đều sở hữu tốc độ vững mạnh cao hơn vận tốc tăng trưởng của ngành trồng trọt.

+ Cây lương thực, cây nạp năng lượng quả cùng cây không giống có vận tốc tăng trưởng tốt hơn vận tốc tăng trưởng của ngành trồng trọt.

 Về sự biến hóa cơ cấu

Cơ cấu giá bán trị sản xuất ngành trồng trọt của việt nam năm 1990 và năm 2005 (%)

Năm

Tổng số

Lương thực

Rau đậu

Cây công nghiệp

Cây nạp năng lượng quả

Cây khác

1990

100,0

67,1

7,0

13,5

10,1

2,3

2005

100,0

59,2

8,3

23,7

7,3

1,5

Từ năm 1990 đến năm 2005, cơ cấu giá trị phân phối ngành trồng trọt ở việt nam có sự biến hóa theo hướng:

+ giảm tỉ trọng cây lương thực, cây nạp năng lượng quả và cây khác.


+ Tăng tỉ trọng cây công nghiệp, rau củ đậu.

- Giữa vận tốc tăng trưởng với sự thay đổi cơ cấu giá chỉ trị cung cấp ngành trồng trọt có mối quan lại hệ chặt chẽ với nhau.

+ cây lâu năm và cây rau xanh đậu có vận tốc tăng trưởng cao hơn vận tốc tăng trưởng của ngành trồng trọt, tuy vậy tỉ trọng có xu thế tăng.

+ Cây lương thực, cây ăn quả với cây không giống có vận tốc tăng trưởng tốt hơn vận tốc tăng trưởng của ngành trồng trọt, nhưng mà tỉ trọng có xu hướng giảm.

- Sự chuyển đổi cơ cấu giá chỉ trị phân phối ngành trồng trọt bệnh tỏ:

+ Trong thêm vào lương thực, thực phẩm, đã gồm xu hướng phong phú hóa, những loại rau củ đậu được tăng mạnh sản xuất.

+ Nền nông nghiệp nhiệt đới ngày càng được đẩy mạnh thế bạo gan với việc tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có giá trị cao.

Cho bảng số liệu:

Bảng 23.2. Diện tích s gieo trồng cây công nghiệp thường niên và cây công nghiệp lâu năm

(Đơn vị: nghìn ha)

*


a) Phân tích xu thế biến động diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm trong khoảng thời hạn từ 1975 đến 2005.

b) Sự chuyển đổi trong cơ cấu diện tích cây công nghiệp (phân theo cây công nghiệp hàng năm và cây lâu năm lâu năm) bao gồm liên quan thế nào đến sự biến đổi trong phân bổ sản xuất cây lâu năm ?

Trả lời:

a) Để phân tích xu hướng biến động diện tích gieo trồng cây công nghiệp thường niên và nhiều năm trong khoảng thời gian 1975 - 2005, tương tự như phục vụ cho câu hỏi b), bắt buộc tính toán, xử lý số liệu, lập thành bảng nới như sau:

Cơ cấu diện tích s gieo trồng cây công nghiệp ở nước ta, quá trình 1975 - 2005 (%)


Năm

Cây công nghiệp mặt hàng năm

Cây công nghiệp lâu năm

1975

54,9

45,1

1980

59,2

40,8

1985

56,1

43,9

1990

45,2

54,8

1995

44,3

55,7

2000

34,9

65,1

2005

34,5

65,5


- Về tốc độ tăng trưởng (năm 2005 so với năm 1975): diện tích s cây công nghiệp lâu năm tăng cấp tốc hơn diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm.

+ so với năm 1975, diện tích s gieo trồng cây công ngbiệp nhiều năm năm 2005 tăng 1460,8 ngàn ha (tăng gấp 9,5 lần).

+ Cũng trong thời hạn trên, diện tích gieo trồng cây công nghiệp thường niên tăng 651,4 ngàn ha (tăng cấp 4,1 lần). Riêng trong giai đoạn 1985 - 1990, diện tích gieo trồng cây công nghiệp thường niên giảm, sau đó tăng dần.

- Về sự chuyển đổi cơ cấu (giai đoạn 1975 - 2005):

+ Tỉ lệ diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm ngày càng giảm, trường đoản cú 54,9% (năm 197-5) xuống còn 34,5% (năm 2005), sút 20,4%.

+ Tỉ lệ diện tích s gieo trồng cây công nghiệp nhiều năm không kết thúc tăng, trường đoản cú 45,1% (năm 1975) lên 65,5% (năm 2005), tăng 20,4%.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Nồi Cơm Toshiba Rc-10Vxg, Nồi Cơm Điện Cao Tần Cao Cấp Toshiba Rc

b) Sự thay đổi trong cơ cấu diện tích s cây công nghiệp có liên quan rõ ràng đến sự đổi khác trong phân bố cây công nghiệp từ sinh ra và cải cách và phát triển các vùng siêng canh cây công nghiệp, chủ yếu là những cây công nghiệp thọ năm.