Hướng dẫn giải bài 16: Phương trình hóa học, sách giáo khoa hóa học 8. Nội dung bài bác Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 57 58 sgk hóa học 8 bao gồm đầy đủ tương đối đầy đủ lý thuyết, công thức, phương trình hóa học, siêng đề hóa học, … tất cả trong SGK để giúp các em học viên học tốt môn chất hóa học lớp 8.

Bạn đang xem: Bài 2 trang 57 sgk hóa 8


Lý thuyết

I. Lập phương trình hóa học

1. Phương trình hóa học

Phương trình chữ của làm phản ứng: Hiđrô + Ôxi → Nước

Sơ đồ gia dụng phản ứng: H2 + O2 (dashrightarrow) H2O

*
Minh họa phương pháp lập phương trình hóa học

– Ở hình 1: giả dụ theo sơ thiết bị phản ứng H2 + O2 (dashrightarrow) H2O thì:

+ Vế trái: 2 nguyên tử H cùng 2 nguyên tử O.

+ Vế phải: 2 nguyên tử H với 1 nguyên tử O.

⇒ Vế trái đã có khối lượng nhiều hơn do hơn 1 nguyên tử O.

– Ở hình 2: nếu vế trái nhiều hơn thế nữa 1 nguyên tử O thì ta thêm hệ số 2 trước vế phải. Lúc này:

+ Vế trái: 2 nguyên tử H cùng 2 nguyên tử O.


+ Vế phải: 4 nguyên tử H và 2 nguyên tử O.

⇒ Vế bắt buộc có khối lượng nhiều hơn, do hơn 2 nguyên tử H.

– Ở hình 3: Ta thêm thông số 2 vào trước H2 với H2O:

Vế trái: 4 nguyên tử H cùng 2 nguyên tử O.

Vế phải: 4 nguyên tử H với 2 nguyên tử O.

⇒ trọng lượng của nhì vế bởi nhau.

– Kết luận:

Phương trình hóa học: 2H2 + O2 → 2H2O


Phương trình hóa học dùng để biểu diễn gọn nhẹ phản ứng hoá học. Có công thức hóa học với hệ số thích hợp của phần đông chất thâm nhập và hóa học tạo thành.

2. Cách bước lập phương trình hóa học

Các cách lập phương trình hóa học:

+ cách 1: Viết sơ thứ phản ứng gồm công thức hóa học của các chất phản bội ứng và sản phẩm.

+ bước 2: cân đối số nguyên tử của các nguyên tố gồm trong phản bội ứng: tra cứu hệ số thích hợp đặt trước các công thức.

+ bước 3: Viết phương trình hóa học.


– Chú ý:

+ không được biến hóa các chỉ số trong công thức hóa học sẽ viết đúng. Ví như 3O2 (đúng) đưa thành 6O (sai)

+ Viết hệ số cao bằng kí hiệu hóa học: ví dụ như 4Al, 2Mg (đúng). Không viết 4Al, 2Mg (sai)

+ trong các công thức hóa học có các nhóm nguyên tử như đội OH, SO4… Thì coi cả nhóm như một đơn vị chức năng để cân bằng, trước cùng sau làm phản ứng số nhóm nguyên tử phải bằng nhau.

II. Ý nghĩa của phương trình hóa học

Phương trình hóa học đến biết: tỉ trọng về số nguyên tử, số phân tử giữa các chất trong phản nghịch ứng. Tỉ lệ này đúng bằng tỉ lệ thông số mỗi hóa học trong phương trình.

Dưới đây là phần hướng dẫn Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 trang 57 58 sgk hóa học 8. Chúng ta hãy hiểu kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Bài tập

magdalenarybarikova.com reviews với chúng ta đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi, giải các bài tập chất hóa học 8 kèm bài bác giải, câu trả lời cụ thể bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 57 58 sgk hóa học 8 cho các bạn tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải, câu vấn đáp từng bài xích tập các bạn xem dưới đây:

1. Giải bài 1 trang 57 sgk chất hóa học 8

a) Phương trình hóa học biểu diễn gì, bao gồm công thức hóa học của các chất nào?

b) Sơ đồ vật của làm phản ứng không giống với phương trình hóa học của phản bội ứng ngơi nghỉ điểm nào?

c) Nêu ý nghĩa của phương trình hóa học?

Trả lời:

a) Phương trình hóa học trình diễn ngắn gọn gàng phản ứng hóa học, bao gồm công thức hóa học của hóa học phản ứng và sản phẩm phản ứng.


b) Sơ trang bị của phản ứng không giống với phương trình hóa học là chưa có hệ số ưa thích hợp, tức là chưa cân bằng nguyên tử. Tuy nhiên có một trong những trường hòa hợp thì sơ đồ cũng chính là phương trình hóa học.

c) Phương trình hóa học cho biết thêm tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa những chất trong bội nghịch ứng cũng giống như từng cặp hóa học trong làm phản ứng.

2. Giải bài 2 trang 57 sgk chất hóa học 8

Cho sơ đồ của những phản ứng sau:

a) Na + O2 → Na2O.

b) P2O5 + H2O → H3PO4.

Lập phương trình hóa học và cho thấy thêm tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của những chất trong mỗi phản ứng.

Bài giải:

Phương trình hóa học của bội nghịch ứng:

a) 4Na + O2 → 2Na2O

Số nguyên tử mãng cầu : số phân tử oxi : số phân tử Na2O là 4 : 1 : 2

b) P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

Số phân tử P2O5 : số phân tử H2O : số phân tử H3PO4 là 1 : 3 :2

3. Giải bài 3 trang 58 sgk chất hóa học 8


Yêu mong làm như bài tập 2 theo sơ đồ của những phản ứng sau:

a) HgO → Hg + O2.

b) Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O

Bài giải:

Phương trình chất hóa học của phản bội ứng:

a) 2HgO → 2Hg + O2.

Số phân tử HgO : số nguyên tử Hg : số phân tử O2 là 2 : 2 :1

b) 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O.

Số phân tử Fe(OH)3 : số phân tử Fe2O3 : số phân tử H2O là 2 : 1 : 3

4. Giải bài bác 4 trang 58 sgk chất hóa học 8

Cho sơ trang bị phản ứng sau:

Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3 + NaCl

a) Lập phương trình chất hóa học của làm phản ứng.

b) Cho biết tỉ trọng số phân tử của 4 cặp hóa học trong bội nghịch ứng (tùy chọn).

Bài giải:

a) Phương trình chất hóa học của phản nghịch ứng:

Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3 + 2NaCl.

b) Số phân tử Na2CO3 : số phân tử CaCl2 là 1 : 1

Số phân tử CaCO3 : số phân tử NaCl là 1 : 2

Số phân tử Na2CO3 : số phân tử NaCl là 1 : 2

Số phân tử CaCl2: Số phân tử CaCO3 là 1 : 1

5. Giải bài 5 trang 58 sgk chất hóa học 8

Biết rằng kim loại magie Mg chức năng với axit sunfuric H2SO4 tạo ra khí hiđro H2 và hóa học magie sunfat MgSO4.

a) Lập phương trình hóa học của phản nghịch ứng.

b) Cho biết tỉ lệ thành phần số nguyên tử magie theo lần lượt với số phân tử của cha chất không giống trong phản ứng.

Bài giải:

a) Phương trình chất hóa học của bội nghịch ứng:

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

b) Số nguyên tử Mg : số phân tử H2SO4 là 1 : 1

Số nguyên tử Mg : số phân tử MgSO4 là 1 : 1

Số nguyên tử Mg : số phân tử H2 là 1 : 1

6. Giải bài bác 6 trang 58 sgk hóa học 8

Biết rằng photpho đỏ P chức năng với khí oxi tạo thành hợp chất P2O5.

a) Lập phương trình chất hóa học của làm phản ứng.

b) Cho biết tỉ trọng số nguyên tử p lần lượt với số phân tử của hai hóa học khác trong phản ứng.

Bài giải:

a) Phương trình hóa học của phản bội ứng:

4P + 5O2 → 2P2O5.

b) Số nguyên tử p : số phân tử oxi : số phân tử P2O5 là 4 : 5 : 2

7. Giải bài 7 trang 58 sgk chất hóa học 8

Hãy chọn hệ số và công thức hóa học tập và phù hợp đặt vào hầu hết chỗ bao gồm dấu hỏi trong những phương trình hóa học sau (chép vào vở bài bác tập)

a) ?Cu + ? → 2CuO

b) Zn + ?HCl → ZnCl2 + H2

c) CaO + ?HNO3 → Ca(NO3)2 + ?

Bài giải:

Phương trình chất hóa học của bội phản ứng:

a) 2Cu + O2 → 2CuO

b) Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

c) CaO + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O.

Xem thêm: Cách Tính Thể Tích Hình Hộp Chữ Nhật, Please Wait

Câu trước:

Câu tiếp theo:

Trên đó là phần lý giải Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 57 58 sgk hóa học 8 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc chúng ta làm bài bác môn hóa học lớp 8 thiệt tốt!

“Bài tập nào khó đã có magdalenarybarikova.com“


This entry was posted in hóa học lớp 8 and tagged bài xích 1 trang 57 hóa 8, bài 1 trang 57 sgk Hóa 8, bài bác 1 trang 57 sgk chất hóa học 8, bài bác 16 trang 57 hóa 8, bài xích 16 trang 58 hóa 8, bài 2 trang 57 hóa 8, bài bác 2 trang 57 sgk Hóa 8, bài 2 trang 57 sgk hóa học 8, bài xích 3 trang 58 hóa 8, bài xích 3 trang 58 sgk Hóa 8, bài bác 3 trang 58 sgk hóa học 8, bài 4 trang 58 hóa 8, bài 4 trang 58 sgk Hóa 8, bài bác 4 trang 58 sgk chất hóa học 8, bài xích 5 trang 58 hóa 8, bài xích 5 trang 58 sgk Hóa 8, bài xích 5 trang 58 sgk chất hóa học 8, bài xích 6 trang 58 hóa 8, bài xích 6 trang 58 sgk Hóa 8, bài xích 6 trang 58 sgk chất hóa học 8, bài bác 7 trang 58 hóa 8, bài bác 7 trang 58 sgk Hóa 8, bài xích 7 trang 58 sgk hóa học 8, câu 1 trang 57 hóa 8, Câu 1 trang 57 sgk Hóa 8, câu 2 trang 57 hóa 8, Câu 2 trang 57 sgk Hóa 8, câu 3 trang 58 hóa 8, Câu 3 trang 58 sgk Hóa 8, câu 4 trang 58 hóa 8, Câu 4 trang 58 sgk Hóa 8, câu 5 trang 58 hóa 8, Câu 5 trang 58 sgk Hóa 8, câu 6 trang 58 hóa 8, Câu 6 trang 58 sgk Hóa 8, câu 7 trang 58 hóa 8, Câu 7 trang 58 sgk Hóa 8.