Giải bài 2: Phương trình số 1 một ẩn - Sách VNEN toán 8 tập 2 trang 9. Phần dưới đang hướng dẫn trả lời và câu trả lời các câu hỏi trong bài xích học. Cách làm đưa ra tiết, dễ dàng hiểu, mong muốn các em học viên nắm giỏi kiến thức bài xích học.


A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

Quan gần kề hình vẽ bên và viết phương trình ẩn x (mét) biểu thị diện tích của hình bằng 168$m^2$

*

Trả lời:

Chia hình bên trên thành 2 hình chữ nhật, diện tích của hình đó là tổng diện tích s của nhì hình chữ nhật

Diện tích hình là: S = 4.6 + 12.x

$Leftrightarrow $ 168 = 24 + 12x

$Leftrightarrow $ x = 12

Vậy x = 12 (m)

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1. B) vấn đáp câu hỏi

Trong những phương trình sau đây, phương trình làm sao là phương trình bậc nhất một ẩn?

(1) - 0,25x + 6 = 0 ; (2) 3$x^2$ + 2x -5 = 0; (3)$frac-23$x +$frac57$ = 0; (4)$frac38$ -$frac13$y = 0

Trả lời:

Phương trình hàng đầu một ẩn là phương trình bao gồm dạng ax + b = 0 ( x là ẩn; a,b là ẩn số vẫn cho, a$ eq $ 0)

Do đó phương trình (1), (3), (4) là phương trình hàng đầu một ẩn.

Bạn đang xem: Bài 2 phương trình bậc nhất một ẩn

2. A) Thực hiện hoạt động sau

Quan sát các hình vẽ sau cùng điền số thích hợp vào địa điểm trống (...) để tìm giá trị của x:

*

*

c) Giải những phương trình sau

x + 6 = 0; $frac12$ - x = 0; 5 = 8 - x.

Trả lời:

a)

*

c)

* Ta có: x + 6 = 0$Leftrightarrow $ x = - 6

* Ta có: $frac12$ - x = 0 $Leftrightarrow $ x = $frac12$

* Ta có: 5 = 8 - x $Leftrightarrow $ x = 8 - 5 = 3

3. A) tiến hành các chuyển động sau

Quan sát những hình vẽ sau, điền số tương thích vào chỗ trỗng (...) nhằm tìm quý hiếm của x; y:

*

c) Giải những phương trình sau

- 2x = 2; 0.5x = 2.5; $frac-32$ x = 6.

d) Giải các phương trình sau (theo mẫu)

Mẫu: 4x - 3 = 9 $Leftrightarrow $ 4x = 12 $Leftrightarrow $ x = 3.

Xem thêm: 1001+ Những Câu Hay Về Cuộc Sống Hay Nhất Sẽ Khiến Bạn Sáng Mắt Ra!

- 2x+ 6 = - 4; $frac23$x - 1 = $frac-12$.

Trả lời:

a)

*

c)

* Ta có: - 2x = 2$Leftrightarrow $ x = 2 : (- 2) = -1

* Ta có: 0.5x = 2.5 $Leftrightarrow $ x = 2.5 : 0.5 = 5

* Ta có: $frac-32$ x = 6 $Leftrightarrow $ x = 6 : ($frac-32$) = - 4

d)

* Ta có: - 2x + 6 = -4 $Leftrightarrow $ -2x = - 4 - 6 = - 10 $Leftrightarrow $ x = 5

* Ta có: $frac23$x - 1 = $frac-12$ $Leftrightarrow $ $frac23$x = $frac-12$ + 1 = $frac12$ $Leftrightarrow $ x = $frac34$