Cho tam giác \(ABC\) có \(G\) là trọng tâm. Xác định ảnh của tam giác \(ABC\) qua phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow{AG}\). Xác định điểm \(D\) sao cho phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow{AG}\) biến \(D\) thành \(A.\)


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Để tìm ảnh của tam giác \(ABC\) ta tìm ảnh của các đỉnh \(A, B,C\) ,bằng định nghĩa của phép tịnh tiến: \({T_{\overrightarrow v }}\left( M \right) = M" \Leftrightarrow \overrightarrow {MM"} = \overrightarrow v \)


Lời giải chi tiết

*

+) Gọi \(B", C"\) lần lượt là ảnh của \(B, C\) qua phép tịnh tiến theo véc tơ \(\overrightarrow{AG}\).

Bạn đang xem: Bài 2 hình học 11

Nhận xét:

\(\begin{array}{l}{T_{\overrightarrow {AG} }}\left( A \right) = G\\{T_{\overrightarrow {AG} }}\left( B \right) = B" \Leftrightarrow \overrightarrow {BB"} = \overrightarrow {AG} \\{T_{\overrightarrow {AG} }}\left( C \right) = C" \Leftrightarrow \overrightarrow {CC"} = \overrightarrow {AG} \end{array}\)

Từ đó ta có cách dựng:

Dựng điểm \(B", C"\) sao cho \(\overrightarrow {BB"} = \overrightarrow {AG} \) và \(\overrightarrow {CC"} = \overrightarrow {AG} \)

Khi đó ta được ảnh của tam giác \(ABC\) qua \({T_{\overrightarrow {AG} }}\) là tam giác \(GB"C"\).

+) \({T_{\overrightarrow {AG} }}\left( D \right) = A \Leftrightarrow \overrightarrow {DA} = \overrightarrow {AG} \) \(\Leftrightarrow - \overrightarrow {AD} = \overrightarrow {AG} \Leftrightarrow \overrightarrow {AG} + \overrightarrow {AD} = \overrightarrow 0 \)

Do đó \(A\) là trung điểm của \(DG\) thì phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow{AG}\) biến \(D\) thành \(A\) (hình vẽ).

Cách khác:

Cách trên ta sử dụng cách dựng trực tiếp, dưới đây ta trình bày cách dựng hình bằng cách đoán rồi chứng minh hình có được là hình cần tìm. Các em có thể tham khảo:

- Dựng hình bình hành \(ABB"G\) và \(ACC"G.\)

Khi đó ta có \(\overrightarrow{AG}\) = \(\overrightarrow{BB"}\) = \(\overrightarrow{CC"}\).

Xem thêm: Nêu Những Nguyên Nhân Dẫn Đến Các Làn Sóng Di Dân Ở Đới Nóng ?

Suy ra \(T_{\vec{AG}} (A) = G\), \(T_{\vec{AG}} (B) = B"\), \(T_{\vec{AG}} (C)= C"\).

Do đó ảnh của tam giác \(ABC\) qua phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow{AG}\) là tam giác \(GB"C".\)

- Trên tia \(GA\) lấy điểm \(D\) sao cho \(A\) là trung điểm của \(GD.\)


Khi đó ta có \(\overrightarrow{DA}\) = \(\overrightarrow{AG}\). Do đó, \(T_{\vec{AG}} (D) = A\)