Giải bài xích tập trang 33 bài bác 10 một trong những muối đặc biệt quan trọng Sách giáo khoa (SGK) hóa học 9. Câu 1: Viết phương trình hóa học...

Bạn đang xem: Bài 1 sgk hoá 9 trang 33


Bài 1 trang 33 sgk chất hóa học 9

Hãy chỉ ra một hỗn hợp muối khi tác dụng với một dung dịch chất khác thì tạo thành ra:

a) chất khí; b) chất kết tủa.

Viết phương trình hóa học.

Lời giải.

a) Ta chọn những muối cacbonat hoặc muối hạt sunfit công dụng với axit mạnh.

Thí dụ: CaCO3 + HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O

Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2↑ + H2O

b) Ta dựa vào bảng tính tung của muối nhằm chọn những muối ko tan (BaSO4, AgCl, BaCO3…) hoặc baz ơ ko tan, từ kia tìm ra muối hạt và hóa học tham gia phản ứng còn lại, thí dụ:

BaCl2 + H2SO4 → 2HCl + BaSO4↓

Na2CO3 + Ba(NO3)2 → 2NaNO3 + BaCO3↓

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4↓

Bài 2 trang 33 sgk chất hóa học 9

Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một hỗn hợp muối: CuSO4, AgNO3, NaCl. Hãy dùng các dung dịch tất cả sẵn vào phòng thí điểm để phân biệt chất đựng trong những lọ. Viết các phương trình hóa học.

Lời giải.

Cho hỗn hợp NaOH vào cha ống nghiệm chứa những muối trên, chất trong ống nghiệm nào mang đến kết tủa màu xanh lá cây lam là CuSO4, hóa học trong ống nghiệm mang đến kết tủa white sau gửi thành màu đen là AgNO3. Chât trong ống nghiệm còn lại không có hiện tượng gì là NaCl.

Phương trình bội nghịch ứng:

CuSO4 + 2NaOH ⟶ Cu(OH)2↓ + Na2SO4

AgNO3 + NaOH ⟶ AgOH↓ + NaNO3

2AgOH ⟶ Ag2O + H2O.

Bài 3 trang 33 sgk hóa học 9

Có hồ hết dung dịch muối hạt sau: Mg(NO3)2, CuCl2. Hãy cho biết muối nào gồm thể tính năng với:

a) hỗn hợp NaOH; b) hỗn hợp HCl; c) dung dịch AgNO3.

Nếu tất cả phản ứng, hãy viết những phương trình hóa học.

Lời giải.

a) Cả nhì muối tính năng với hỗn hợp NaOH vì thành phầm tạo thành bao gồm Mg(OH)2, Cu(OH)2 ko tan,

Mg(NO3)2 + 2NaOH → 2NaNO3 + Mg(OH)2↓

CuCl2 + 2NaOH → NaCl + Cu(OH)2↓

b) không tồn tại muối nào chức năng với dung dịch HCl vì không có chất kết tủa hay hóa học khí sản xuất thành.

c) Chỉ có muối CuCl2 tác dụng với hỗn hợp AgNO3 vì sản phẩm tạo thành tất cả AgCl ko tan.

CuCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl↓ + Cu(NO3)2

Bài 4 trang 33 sgk chất hóa học 9

Cho hầu như dung dịch muối tiếp sau đây phản ứng cùng nhau từng đôi một, hãy có ấn tượng (x) nếu có phản ứng, vệt (o) trường hợp không.

 

*

Viết phương trình hóa học ở ô gồm dấu (x).

Lời giải.

*

Phương trình hóa học của các phản ứng:

Pb(NO3)2 + Na2CO3 → 2NaNO3 + PbCO3↓

Pb(NO3)2 + 2KCl → 2KNO3 + PbCl2↓

Pb(NO3)2 + Na2SO4 → 2NaNO3 + PbSO4↓

BaCl2 + NaCO3 → 2NaCl + BaCO3↓

BaCl2 + Na2SO4 → 2NaCl + BaSO4↓

Bài 5 trang 33 sgk hóa học 9

Ngâm một đinh sắt không bẩn trong dung dịch (II) sunfat. Câu trả lời nào sau đấy là đúng tuyệt nhất cho hiện tượng quan tiếp giáp được?

a) không tồn tại hiện tượng làm sao xảy ra.

b) sắt kẽm kim loại đồng màu đỏ bám kế bên đinh sắt, đinh sắt không có sự thay đổi.

c) 1 phần đinh sắt bị hòa tan, kim loại đồng dính ngoài đinh sắt và blue color lam của dung dịch ban sơ nhạt dần.

d) không tồn tại chất new nào được sinh ra, chỉ có một trong những phần đinh fe bị hòa tan.

Giải thích cho việc lựa chọn và viết phương trình hóa học nếu có.

Lời giải.

Câu c đúng 

 Fe + CuSO4 -------- > FeSO4 + Cu

Khi cho đinh sắt vào hỗn hợp CuSO4  , đinh fe bị tổng hợp , kim loại đồng dính ngoài đinh sắt, dung dịch CuSO4 gia nhập phản ứng ( khiến cho Fe SO4) nên màu xanh lá cây của dung dịch ban sơ bị nhạt dần.

Bài 6 trang 33 sgk hóa học 9

Trộn (30ml) dung dịch có chứa (2,22) g (CaCl_2) với (70 ml) dung dịch có chứa (1,7) g (AgNO_3).

a) Hãy cho biết thêm hiện tượng quan sát được với viết phương trình hóa học.

b) Tính khối lượng chất rắn sinh ra.

c) Tính nồng độ mol của chất còn sót lại trong dung dịch sau bội phản ứng. Cho rằng thể tích của dung dịch biến hóa không xứng đáng kể.

Lời giải.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Toán Lớp 7 Học Kì 2 Năm 2021 - Có Đáp Án, Đề Thi Toán Lớp 7 Học Kì 2 Năm 2021 Có Đáp Án

Phương trình bội phản ứng

(CaCl_2(dd) + 2AgNO_3 ightarrow 2AgCl (r ) + Ca(NO_3)_2(dd))

a) hiện tượng kỳ lạ quan ngay cạnh được: tạo ra chất không tan, màu sắc trắng, lắng dần xuống đáy cốc chính là (AgCl)

b) (n_CaCl_2 = 2,22 over 111 = 0,02(mol))

(n_AgNO_3 = 1,7 over 170 = 0,01(mol))

(eqalign & CaCl_2 + ,2AgNO_3 o 2AgCl + Ca(NO_3)_2 cr & 0,005 leftarrow ,,,0,01,,,,,, o 0,01,,,,, o 0,005 cr )

(m_AgCl = 0,01.143,5 = 1,435(g))

c) (V=30 + 70 = 100 (ml)=0,1(l)) 

Dung dịch sau phản nghịch ứng thay đổi không xứng đáng kể đề nghị thể tích dung dịch sau bội phản ứng coi như bởi thể tích dung dich trước bội phản ứng.

Dung dịch sau phản ứng tất cả chứa (0,02 – 0,005 =0,015 (mol)) (CaCl_2) dư với (0,005 mol) (Ca(NO_3)_2)

Do vậy ta có 

(eqalign và CM_CaCl_2 = 0,015 over 0,1 = 0,15M cr và CM_Ca(NO_3)_2 = 0,005 over 0,1 = 0,05M cr )