Một loài thực vật, xét 6 ren mã hóa 6 chuỗi polipeptit nằm trong đoạn không đựng tâm hễ của một nhiễm sắc đẹp thể. Từ đầu mút nhiễm sắc đẹp thể, các gen này thu xếp theo sản phẩm tự: M, N, P, Q, S, T. Theo lí thuyết, tất cả bao nhiêu tuyên bố nào dưới đây đúng?

I. Đột mất tích 1 cặp nuclêôtit ở giữa gen M sẽ làm biến hóa trình trường đoản cú coodon của các thành phần mARN được phiên mã từ những gen N, P, Q, S cùng T.

Bạn đang xem: Arn riboxom có chức năng gì

II. Nếu xảy ra đột lay động đoạn nhiễm sắc đẹp thể tạo nên gen N chuyển vào vị trí giữa gen S với gen T thì có thể làm biến hóa mức độ hoạt động của gen N.

III. Nếu xẩy ra đột phát triển thành lặp đoạn nhiễm sắc đẹp thể chứa gen N cùng gen phường thì luôn ăn hại cho thể bỗng nhiên biến.

IV. Nếu xảy ra đột biến đổi điểm ở gen S thì có thể không làm thay đổi thành phần các loại nuclêôtit của gene này.


A. 3.


B.1.


C.4.


D. 2.


Câu 6:


Trong quá trình nhân đôi ADN, quy trình nào tiếp sau đây không xảy ra?


A. A của môi trường liên kết với T mạch gốc.


B. T của môi trường liên kết với A mạch gốc.


C. U của môi trường xung quanh liên kết với A mạch gốc.


D. G của môi trường liên kết với X mạch gốc.


Bình luận


bình luận
Hỏi bài bác

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo tại magdalenarybarikova.com


*

links
tin tức magdalenarybarikova.com
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn đúng đắn nhé!


Đăng ký


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng ký kết

Bạn đã tài năng khoản? Đăng nhập


magdalenarybarikova.com

Bằng phương pháp đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản áp dụng và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


magdalenarybarikova.com

Bằng cách đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Lập Bảng So Sánh Các Quốc Gia Cổ Đại Phương Đông Và Phương Tây ?


Quên mật khẩu


Nhập add email các bạn đăng ký để mang lại password
rước lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


magdalenarybarikova.com

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản áp dụng và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui mừng để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
magdalenarybarikova.com