Lý thuyết Hóa 11 bài bác 29. Anken

I. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp

1. Dãy đồng đẳng anken

Etilen (CH2 = CH2) và những chất tiếp theo có bí quyết phân tử C3H6 C4H8, C5H10,... Bao gồm tính chất tương tự như etilen lập thành dãy đồng đẳng gồm công thức phân tử phổ biến CnH2n (n > 2) được hotline là anken tốt olefin.

Bạn đang xem: Anken hóa 11

2. Đồng phân

a, Đồng phân cấu tạo

Etilen với propilen không có đồng phân anken. Từ bỏ C4H8 trở đi, ứng cùng với một phương pháp phân tử có các đồng phân anken về vị trí links đôi và về mạch cacbon.

b, Đồng phân hình học

Trong phân tử anken, mạch chính là mạch cacbon dài nhất có chứa link đôi C=C. Các anken cơ mà mỗi nguyên tử cacbon tại phần liên kết đôi liên kết với hai nhóm nguyên tử khác nhau sẽ gồm sự phân bố không gian khác nhau của mạch thiết yếu xung quanh link đôi. Sự phân bố không giống nhau đó tạo nên đồng phân về vị trí không gian của các nhóm nguyên tử hotline là đồng phân hình học.

Đồng phân tất cả mạch chủ yếu ở cùng bên của link đôi được điện thoại tư vấn là đồng phân cis-, đồng phân gồm mạch bao gồm ở về nhị phía khác biệt của liên kết đôi được điện thoại tư vấn là đồng phân trans-.

3. Danh pháp

a, thương hiệu thông thường

Một số ít anken mang tên thông thường, khởi đầu từ tên ankan có cùng số nguyên tử cacbon bằng cách đổi đuôi -an thành -ilen. Thí dụ: etilen C2H4; propilen C3H6; butilen C4H8.

b, Tên cầm cố thế

Tên sửa chữa thay thế của anken được xuất phát từ tên ankan tương ứng bằng cách đổi đuôi -an thành -en. Trường đoản cú C4H8 trở đi, trong thương hiệu anken phải thêm số chỉ địa chỉ nguyên tử cacbon trước tiên chứa liên kết đôi. Mạch cacbon được đánh số từ phía gần links đôi hơn.

Tên sửa chữa và một vài ba hằng số thiết bị lí của một số trong những anken:

*

II. Tính chất vật lí

Một số hằng số đồ vật lí của các anken đầu hàng đồng đẳng được trình bày trong bảng trên.

Ở đk thường, những anken trường đoản cú C2H4 đến C4H8 là hóa học khí; tự C5H10 trở đi là chất lỏng hoặc chất rắn.

Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và cân nặng riêng của những anken tăng đột biến theo chiều tăng của phân tử khối.

Các anken đều nhẹ hơn nước (D 3) và không tung trong nước.

III. Tính chất hóa học

Anken tiện lợi tham gia phản nghịch ứng cộng tạo ra thành hợp chất no tương ứng.

1. Bội nghịch ứng cộng

a, cộng hiđro

Khi đun cho nóng có kim loại niken (hoặc platin hoặc palađi) làm cho xúc tác, anken kết phù hợp với hiđro chế tác thành ankan tương ứng.

b, cùng halogen

Thí nghiệm: Dẫn khí etilen tự từ bước vào dung dịch brom, thấy màu nâu đỏ của dung dịch nhạt dần.

Rót hỗn hợp brom vào cốc đựng anken (lỏng) thấy dung dịch brom mất màu.

Các đồng đẳng của etilen đều làm mất đi màu dung dịch brom.

c, cùng HX (X là OH, Cl, Br,...)

Các anken cũng gia nhập phản ứng cộng với nước, với hiđro halogenua (HCl, HBr, HI), với những axit mạnh.

Các anken có cấu trúc phân tử ko đối xứng khi công dụng với HX có thể sinh ra các thành phần hỗn hợp hai sản phẩm.

Quy tắc cùng Mac-côp-nhi-côp (1838-1904): Trong bội phản ứng cộng HX vào liên kết đôi, nguyên tử H (hay phần mang điện dương) đa số cộng vào nguyên tử cacbon bậc thấp rộng (có những H hơn), còn nguyên tử hay đội nguyên tử X (phần có điện âm) cộng vào nguyên tử cacbon bậc cao hơn nữa (có không nhiều H hơn). 

2. Làm phản ứng trùng hợp

Ở ánh nắng mặt trời cao, áp suất cao và tất cả chất xúc tác ưa thích hợp, những phân tử anken rất có thể kết hợp với nhau sinh sản thành hồ hết phân tử có mạch khôn cùng dài và phân tử khối lớn.

Thí dụ:

*

Phản ứng như bên trên được call là phản nghịch ứng trùng phù hợp (thuộc các loại phản ứng polime hóa) là thừa trình phối hợp liên tiếp các phân tử nhỏ dại giống nhau hoặc tương tự như nhau tạo thành thành mọi phân tử rất to lớn (gọi là polime).

Chất đầu (C2H4) tham gia phản ứng trùng hợp được hotline là monome. Sản phẩm <(−CH2−CH2−)n là polime. Phía bên trong dấu ngoặc -CH2-CH2- được điện thoại tư vấn là đôi mắt xích của polime; n là thông số trùng đúng theo (lấy cực hiếm trung bình).

3. Phản ứng oxi hóa

a, bội phản ứng oxi hóa hoàn toàn

Khi bị đốt cùng với oxi, etilen và những đồng đẳng phần đa cháy với tỏa những nhiệt.

b, phản bội ứng thoái hóa không trả toàn

Thí nghiệm: Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4, thấy màu của dung dịch nhạt dần và gồm kết tủa nâu black của MnO2.

Các đồng đẳng của etilen cũng làm mất màu dung dịch KMnO4. Bội nghịch ứng này được dùng để làm phân biệt anken cùng với ankan.

Xem thêm: Số Chu Kì Trong Bảng Tuần Hoàn Là, Lý Thuyết Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học

IV. Điều chế

1. Trong chống thí nghiệm

Etilen được pha trộn từ ancol etylic:

*

2. Trong công nghiệp

Các anken được điều chế từ ankan:

*

V. Ứng dụng

Các anken với dẫn xuất của anken là nguyên liệu cho nhiều quy trình sản xuất hóa học. Etilen, propilen, butilen được sử dụng làm hóa học đầu tổng hợp những polime có nhiều ứng dụng.