Hỗn thích hợp X gồm MgO, Al2O3, Mg, Al. Hòa tan m gam hỗn hợp X bằng dung dịch HCl toàn diện thì nhận được dung dịch đựng (m + 70,295) gam muối. đến 2m gam các thành phần hỗn hợp X tính năng với dung dịch H2SO4 đặc, rét dư nhận được 26,656 lít SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Nếu đến 2m gam hỗn hợp X chức năng với hỗn hợp HNO3 loãng, dư nhận được 7,616 lít các thành phần hỗn hợp khí NO cùng N2O (đktc) gồm tỉ khối so với hidro là 318/17, dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y nhận được 324,3 gam muối bột khan. Cực hiếm của m gần quý giá nào nhất sau đây


Câu 5:


X là đipeptit Val-Ala, Y là tripeptit Gly-Ala-Glu. Đun nóng m gam láo lếu hợp X Y có tỉ lệ số mol nX : nY = 3: 2 với hỗn hợp KOH vừa đủ, sau khi phản ứng dứt thu được dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z nhận được 17,72 gam muối. Quý giá của m gần nhất với cái giá trị nào sau đây


Câu 6:


Muối nào tiếp sau đây dễ bị sức nóng phân


Câu 7:


Cho các polime sau: PVC, teflon, PE, cao su thiên nhiên Buna, tơ axetat, tơ nitron, cao su đặc isopren, tơ nilon-6,6. Số polime được điều chế từ làm phản ứng trùng phù hợp là


Câu 8:


Đốt cháy 0,01 mol este X đơn chức bằng lượng oxi vừa đủ, nhận được 448ml khí CO2 (đktc). Mặt khác, đun nóng 6,0 gam X với dung dịch KOH vừa đủ, thu được lượng muối bột là


Câu 9:


Cho các phát biểu sau:

(1) fe trong gang và thép bị bào mòn điện hóa trong bầu không khí ẩm.

Bạn đang xem: Anilin không phản ứng với chất nào

(2) Nước nhằm lâu quanh đó không khí có pH

(3) Điều chế poli (etylen terephtalat) có thể thực hiện bởi phản ứng trùng đúng theo hoặc trùng ngưng.

(4) Axit nitric còn được dùng để sản xuất thuốc nổ TNT, phân phối thuốc nhuộm, dược phẩm.

(5) Nitơ lỏng dùng để bảo vệ máu và các mẫu sinh học tập khác.

(6) Triolein công dụng được với H2 (xúc tác Ni, to), dung dịch Br2, Cu(OH)2.

(7) Photpho dùng để làm sản xuất bom, đạn cháy, đạn khói.

Xem thêm: Soạn Bài Đặc Điểm Của Văn Bản Biểu Cảm Lớp 7, Soạn Bài Đặc Điểm Của Văn Bản Biểu Cảm

(8) Xăng E5 là xăng sinh học tập được pha 5% bio-ethanol (sản xuất đa số từ lương thực như ngô, sắn, ngũ cốc và củ cải đường), 95% còn sót lại là xăng Ron A92 “truyền thống”.

Số tuyên bố đúng là


Câu 10:


Hỗn thích hợp X có Mg với Al. đến 0,75 gam X phản ứng với HNO3 đặc, nóng, dư, chiếm được 1,568 lít NO2 (sản phẩm khử độc nhất vô nhị ở đktc), thường xuyên cho thêm dung dịch NaOH dư vào, sau thời điểm các phản bội ứng trọn vẹn thu được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là


Câu 11:


Sục rảnh 10,08 lít CO2 sinh hoạt đktc vào dung dịch chứa 0,2 mol Ca(OH)2 cùng a mol KOH, sau khoản thời gian phản ứng hoàn toàn, lọc quăng quật kết tủa, lấy dung dịch nước lọc làm cho nóng lại thu được 5 gam kết tủa. Cực hiếm của a là


Câu 12:


Este X được pha chế từ aminoaxit A với ancol B. Hóa khá 2,06 gam X trọn vẹn chiếm thể tích bởi thể tích của 0,56 gam nitơ nghỉ ngơi cùng đk nhiệt độ, áp suất. Biết rằng từ B hoàn toàn có thể điều chế cao su Buna bằng 2 giai đoạn. Hợp chất X tất cả công thức cấu trúc là


Câu 13:


X là một α-amino axit cất 1 nhóm NH2. Mang đến m gam X bội nghịch ứng toàn vẹn với 25ml hỗn hợp HCl 1M, chiếm được 3,1375 gam muối. X


Câu 14:


Kết quả phân tách của hóa học vô cơ X cùng với thuốc thử được ghi sinh sống bảng sau:


Mẫu thử

Thuốc thử

Hiện tượng

X

Dung dịch Phenolphtalein

Dung dịch bao gồm màu hồng

X

Khí Cl2

Có khói trắng


Kết luận nào dưới đây không chính xác


Câu 15:


Trong công nghiệp, nhôm được cung ứng bằng phương thức điện phân Al2O3 rét chảy với những điện cựclàm bởi than chì. Khi điện phân nóng chảy Al2O3 với mẫu điện độ mạnh 9,65A trong thời gian 3000 giây chiếm được 2,16 gam Al. Tuyên bố nào tiếp sau đây sai


Hỏi bài
*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam