Đáp án và phân tích và lý giải chính xác câu hỏi trắc nghiệm: “Chất như thế nào sau đây là amin bậc 2:” cùng với kiến thức kim chỉ nan liên quan lại là tài liệu có lợi môn hóa học 12 bởi Top lời giải biên soạn dành cho chúng ta học sinh với thầy thầy giáo tham khảo.

Bạn đang xem: Amin nào dưới đây là amin bậc 2

Trắc nghiệm: hóa học nào sau đó là amin bậc 2:

A. (CH3)2CHNH2.

B. C6H5NH2.

C. CH3NHC2H5.

D. (CH3)3N.

Trả lời:

Đáp án đúng: C. CH3NHC2H5.

Giải thích:

- Chỉ tất cả CH3NHC2H5 là amin bậc 2.

- Đối với các đáp án còn lại:

A. (CH3)2CHNH2 là amin bậc 1.

B. C6H5NH2 là amin bậc 1.

D. (CH3)3N là amin bậc 3

- lưu ý: Bậc của amin là số nguyên tử hiđro trong phân tử amoniac bị thay thế bởi cội hiđrocacbon.

Cùng Top lời giải trang bị thêm những kiến thức hữu dụng cho mình thông qua bài tò mò về Amin tiếp sau đây nhé!

Kiến thức xem thêm về Amin


I. Khái niệm, phân các loại của Amin

1. Tư tưởng của Amin

- Khi thay thế sửa chữa một hay các nguyên tử hiđro trong phân tử NH3 bằng một hay nhiều gốc hiđrocacbon ta được amin.

Ví dụ: CH3–NH2; CH3–NH–CH3; CH2=CH–CH2NH2; C6H5NH2

*
chất nào sau đó là amin bậc 2:" width="506">

2. Phân nhiều loại của Amin

- Amin được phân một số loại theo sệt điểm cấu sinh sản của gốc hiđrocacbon (amin thơm, amin béo, amin dị vòng) với theo bậc của amin (amin bậc một, bậc hai, bậc ba)

- lưu lại ý: Bậc của amin được tính bằng số gốc hidrocacbon links trực tiếp với nguyên tử N

Ví dụ: 

CH3CH2CH2NH2 là amin bậc 1 

CH3CH2NHCH3 là amin bậc 2

(CH3)3N là amin bậc 3

II. Đồng phân, danh pháp của Amin

1. Đồng phân của Amin

- Đồng phân về mạch cacbon.

- Đồng phân địa chỉ nhóm chức.

- Đồng phân về bậc của amin.

Ví dụ: những đồng phân của C4H11N.

2. Danh pháp của Amin

a. Biện pháp gọi tên theo danh pháp cội – chức: Tên cội hiđrocacbon + amin

Ví dụ: CH3NH2 (Metylamin), C2H5–NH2 (Etylamin), CH3CH(NH2)CH3 (Isopropylamin), …

b. Cách gọi tên theo danh pháp nuốm thế: Tên hiđrocacbon + vị trí + amin

Lưu ý:

- Tên những nhóm ankyl gọi theo máy tự chữ cái a, b, c, … + amin.

- Với các amin bậc 2 cùng 3, chọn mạch nhiều năm nhất đựng N làm mạch chính:

+ tất cả 2 đội ankyl → thêm một chữ N làm việc đầu.

Ví dụ: CH3–NH–C2H5: N–etyl metyl amin.

+ có 3 nhóm ankyl → thêm 2 chữ N sống đầu (nếu vào 3 nhóm thế gồm 2 team giống nhau).

Ví dụ: CH3–N(CH3)–C2H5: N, N–etyl đimetyl amin.

+ gồm 3 đội ankyl không giống nhau → 2 chữ N cách nhau 1 thương hiệu ankyl.

Ví dụ: CH3–N(C2H5)–C3H7: N–etyl–N–metyl propyl amin.

+ Khi team –NH2 đóng phương châm nhóm cố thì hotline là đội amino.

Ví dụ: CH3CH(NH2)COOH (axit 2–aminopropanoic).

III. đặc điểm vật lý của Amin

- chất rắn, dạng tinh thể, ko màu, vị tương đối ngọt.

- ánh sáng nóng tan cao, dễ tan trong nước vị amin tồn tại ngơi nghỉ dạng ion lưỡng cực:

- Metyl–, đimetyl–, trimetyl– với etylamin là những chất khí giữ mùi nặng khai khó chịu, độc, dễ dàng tan trong nước, các amin đồng đẳng cao hơn nữa là chất lỏng hoặc rắn.

- Anilin là chất lỏng, ánh sáng sôi là 184oC, không màu, vô cùng độc, ít tan trong nước, tan trong ancol với benzen.

IV. đặc điểm hóa học của Amin

1. Tính bazo của amin

- Nhúng quỳ tím vào dung dịch metylamin hoặc propylamin, quỳ tím=> đưa xanh. Vì chưng khi rã trong nước ra đời ion OH–. 

Ví dụ:

CH3NH2 + H2O → ⌈CH3NH3⌉+ +OH–

- Nhờ có tính bazơ, amin tính năng với axit xuất hiện muối amoni.

Ví dụ:

CH3NH2 + H2SO4 → (CH3NH3)2SO4 (Metylamoni sulfat)

- các amin có tính bazơ mạnh dạn hơn sẽ đẩy được những amin có tính bazơ yếu rộng hoặc các bazơ yếu thoát ra khỏi muối của nó.

Ví dụ:

CuCl2 + 2CH3NH2 + 2H2O → 2

2. Làm phản ứng với acid nitro

a. Amin bậc 1:

- Amin bậc một dãy béo công dụng với axit nitrơ chế tạo ra thành ancol khớp ứng và giải phóng khí N2

C2H5NH2 + HONO → C2H5OH + N2 + H2O (xúc tác HCl)

b. Amin bậc hai:

- Amin bậc hai hàng béo cũng tương tự dãy thơm đều tính năng với axit nitrơ có mặt nitrosamin (nitrosoamin) là phần nhiều chất màu sắc vàng, nhờ vào đó tách biệt được amin bậc hai với amin bậc một:

(CH3)2NH + HONO → (CH3)2N-N=O + H2O

c. Amin bậc ba

Amin bậc 3 dãy lớn không công dụng với axit nitrơ hoặc chỉ tạo nên thành muối ko bền dễ dẫn đến thủy phân

V. Ứng dụng và điều chế của Amin

1. Ứng dụng của Amin

- Các amin có nhiều ứng dụng trong tổng hợp hữu cơ, tạo ra các sản phẩm có ứng dụng làm tơ, phẩm nhuộm, dược phẩm.

- Một số áp dụng của dimetylamin

+ Sản xuất dung môi

2C2H6NH + CS2 → +

Dimetyldithiocacbamat 

+ Dimetyl amin là tiền chất cho một vài đúng theo chất gồm tầm quan trọng đặc biệt công nghiệp 

+ thiết bị hóa học tabun (C5H11N2O2P) có bắt đầu từ dimetylamin 

+ Dimetylamin là nguyên vật liệu thô cho phân phối nhiều hóa chất nông nghiệp và dược phẩm 

- một số trong những ứng dụng của anilin

+ cung ứng polime.

+ Sản xuất chất dẻo (anilin-fomanđehit,...) 

- Rán, nướng các loại thức ăn giàu protein ở ánh nắng mặt trời cao tạo nên các amin dị vòng. Các chất này lộ diện nhiều nhất ở những phần giòn, phần cháy khét cùng ở mặt ko kể của thực phẩm rán nướng.

Xem thêm: Anh Đã Có Tất Cả Nhưng Tim Em Thì Không, Lời Bài Hát Dưới Những Cơn Mưa (Mr

- những ankylamin được sử dụng trong tổng thích hợp hữu cơ, nhất là các điamin được dùng để tổng hòa hợp polime.

- Anilin là nguyên liệu quan trọng đặc biệt trong công nghiệp phẩm nhuộm (phẩm azo, black anilin,...), polime (nhựa anilin - fomanđehit,...), chế phẩm (streptoxit, suafaguaniđin,...)