Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa học Tự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên


Bạn đang xem: 9 mũ x 1 9

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!
*

phân tíchđa thức sau thành nhân tử

1, x mũ 2 + 6y - 9 - y mũ 2

2, 9y mũ 2 - 6y + 1 - 25x mũ 2

3, a mũ 2 - 9 + 6x - x mũ 2

4,49y mũ 2 - x mũ 2 + 6x - 9


2 mũ x+1=4

2 mũ x-1=4

2 mũ x nhân 4=128

3 mũ x-2.9=81

3 mũ x+1:9=3

41 - 2 mũ x=9

mình sẽ tick cho mn nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


\(2^{x+1}=4=2^2\Rightarrow x+1=2\Rightarrow x=1\)

\(2^{x-1}=4=2^2\Rightarrow x-1=2\Rightarrow x=3\)

\(2^x.4=128=4.32=4.2^5\Rightarrow x=5\)

\(3^{x-2}.9=81=9.9=9.3^2\Rightarrow x-2=2\Rightarrow x=4\)

\(\frac{3^{x+1}}{9}=3\Rightarrow3^{x+1}=27=3^3\Rightarrow x=2\)

\(41-2^x=9\Rightarrow2^x=41-9=32=2^5\Rightarrow x=5\)

Quá 20h rồi không biết được ko


a)\(3^x=9\Leftrightarrow x^x=3^2\Leftrightarrow x=2\)

b)\(6^{x-1}=36\Leftrightarrow6^{x-1}=6^2\Leftrightarrow x-1=2\Leftrightarrow x=3\)

c)\(5^x=125\Leftrightarrow5^x=5^3\Leftrightarrow x=3\)

d)\(3^{2x+1}=27\Leftrightarrow3^{2x+1}=3^3\Leftrightarrow2x+1=3\Leftrightarrow2x=2\Leftrightarrow x=1\)

e)\(3^{x+1}=9\Leftrightarrow3^{x+1}=3^2\Leftrightarrow x+1=2\Leftrightarrow x=1\)

f)\(x^{50}=x\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=1\\x=0\end{cases}}\)


1. 5x + x = 39 - 3 mũ 11 : 3 mũ 9.

2. 5x + x = 150 : 2 + 3.

3. 7x - x = 5 mũ 21 : 5 mũ 19 + 3 . 2 mũ 2 - 1

4. 6x + x = 5 mũ 11 : 5 mũ 9 + 3


Bài 1: Tính

( 2 mũ 3 x 9 mũ 4 + 9 mũ 3 x 45) : (9 mũ 2 x 10 -9 )

100 -< 75 - ( 7-2) mũ 2>

Bài 2: Tìm x

5/3 . x + 2/3 = 1/4

( 4,5 - 2x ) . hỗn số 1 4/7 = 11/4

Mấy bạn giúp mình với, mìnhđang cần gấpạ


75 - 4 . ( x + 1) = 71

4x + 4= 4

4x = 0

=> x = 0

2x. 25= 64

2x. 25= 27

=> x + 5 = 7

=> x = 2

9x - 1= 9

=> 9x - 1= 91

=> x - 1 = 1 => x = 2


\(\frac{10.\left(4^6.9^5+6^9.120\right)}{8^4.3^{12}-6^{11}}\)

=\(\frac{2.5.\left<\left(2^2\right)^6.\left(3^2\right)^5+\left(2.3\right)^9.2^3.3.5\right>}{\left(2^3\right)^4.3^{12}-\left(2.3\right)^{11}}\)

=\(\frac{2^{13}.5.3^{10}+2^{13}.5^2.3^{10}}{2^{12}.3^{12}-3^{11}.2^{11}}\)

=\(\frac{2^{13}.5.3^{10}.\left(1+5\right)}{2^{11}.3^{11}.\left(2.3-1\right)}\)

=\(\frac{4.5.6}{3.5}\)

= 8
Xem thêm: Cách Tính Góc Hợp Bởi Tia Tới Và Tia Phản Xạ Là Góc Hợp Bởi:

Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên