7 hằng đẳng thức đáng nhớ cùng hệ quả cùng những dạng toán

7 hằng đẳng thức đáng nhớ với hệ trái cùng những dạng toán học viên đã được tò mò trong chường trình Toán 8, phân môn Đại số. Phần kỹ năng và kiến thức này khá quan trọng đặc biệt trong chương trình, liên quan đến các dạng toán giải phương trình khác nữa. Để nắm rõ hơn các kiến thức cần ghi nhớ, hãy phân chia sẻ bài viết sau đây các bạn nhé !

I. LÝ THUYẾT VỀ 7 HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ


1. Bảy hằng đẳng thức đáng đừng quên gì ?

Bạn đã xem: 7 hằng đẳng thức đáng nhớ và hệ quả cùng các dạng toán

Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ rằng những đẳng thức cơ phiên bản nhất mà mỗi người học toán cần phải nắm vững. Các đẳng thức được chứng tỏ bằng phép nhân đa thức với đa thức.Các hàng đẳng thức này bên trong nhóm những hàng đẳng thức đại số cơ bản, lân cận nhiều mặt hàng đẳng thức khác.

Bạn đang xem: 7 hằng đẳng thức đáng nhớ


Những đẳng thức này được áp dụng thường xuyên trong số bài toán tương quan đến giải phương trình, nhân chia các đa thức, biến hóa biểu thức tại cấp học thcs và THPT. Học tập thuộc bảy hằng đẳng thức đáng nhớ giúp giải cấp tốc những việc phân tích nhiều thức thành nhân tử.

2. Bảy hằng đẳng thức xứng đáng nhớ với hệ quả

*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

*

*

*

Hệ quả với hằng đẳng thức bậc 3

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

3. Một số lưu ý về hằng đẳng thức đáng nhớ 

+ biến hóa các hằng đẳng thức đa phần là cách thay đổi từ tổng, hiệu các thành tích giữa những số, kỹ năng phân tích nhiều thức thành nhân tử phải thành nhuần nhuyễn thì áp dụng các hằng đẳng thức mới cụ thể và đúng mực được.

+ Để hiểu rõ về bản chất sử dụng hằng đẳng, khi vận dụng vào bài xích toán, học viên có thể chứng tỏ sự vĩnh cửu của hằng đẳng thức là đúng đắn bằng phương pháp chuyển thay đổi ngược lại, sử dụng những hằng đẳng liên quan vào việc chứng tỏ bài toán.

+ trong lúc sử dụng hằng đẳng thức trong phân thức đại số, học sinh cần chú ý rằng sẽ sở hữu được nhiều hiệ tượng biến dạng của công thức do đặc điểm mỗi vấn đề nhưng thực chất vẫn là những công thức ở trên, chỉ là sự thay đổi qua lại để cân xứng trong câu hỏi tính toán.

Ví dụ :

*
*
*

2. 29,9.30,1

*

4. 37.43

*

*

*

*

*

*

Bài 2: Rút gọn rồi tính quý giá biểu thức

*

*

*

*

Bài 3 : minh chứng với moi số nguyên N biểu thức 

*
 chia hết mang đến 4

Bài 4 : Viết biểu thức sau bên dưới dang tích

*

*

*

*

Bài 5. Viết biểu thức sau bên dưới dang tích

*

*

*

*

*

Bài 6. Viết biểu thức sau dưới dang tích

*

*

Bài 7. Viết biểu thức sau dưới dạng tổng

*

b..

*

Bài 8: Viết biểu thức sau dưới dạng tổng

*

b. 

*

*

*

****Các bài bác toán nâng cấp về hằng đẳng thức (có đáp án)

Bài 1. Cho nhiều thức 2x² – 5x + 3 . Viết đa thức trên dưới dạng 1 đa thức của vươn lên là y trong các số ấy y = x + 1.

Lời Giải

Theo đề bài xích ta có: y = x + 1 => x = y – 1.

A = 2x² – 5x + 3

= 2(y – 1)² – 5(y – 1) + 3 = 2(y² – 2y + 1) – 5y + 5 + 3 = 2y² – 9y + 10

Bài 2. Tính nhanh kết quả các biểu thức sau:

a) 127² + 146.127 + 73²

b) 98.28– (184 – 1)(184 + 1)

c) 100² – 99² + 98² – 97² + …+ 2² – 1²

d) (20² + 18² + 16² +…+ 4² + 2²) – ( 19² + 17² + 15² +…+ 3² + 1²)

Lời Giải

a) A = 127² + 146.127 + 73²

= 127² + 2.73.127 + 73²

= (127 + 73)²

= 200²

= 40000 .

b) B = 9 8 .2 8 – (18 4 – 1)(18 4 + 1)

= 188 – (188 – 1)

= 1

c) C = 100² – 99² + 98² – 97² + …+ 2² – 1²

= (100 + 99)(100 – 99) + (98 + 97)(98 – 97) +…+ (2 + 1)(2 – 1)

= 100 + 99 + 98 + 97 +…+ 2 + 1

= 5050.

d) D = (20² + 18² + 16² +…+ 4² + 2²) – ( 19² + 17² + 15² +…+ 3² + 1²)

= (20² – 19²) + (18² – 17²) + (16² – 15²)+ …+ (4² – 3²) + (2² – 1²)

= (20 + 19)(20 – 19) + (18 + 17)(18 – 17) + ( 16 +15)(16 – 15)+ …+ (4 + 3)(4 – 3) + (2 + 1)(2 – 1)

= 20 + 19 + 18 + 17 + 16 +15 + …+ 4 + 3 + 2 + 1

= 210

Bài 3. So sánh hai số sau, số nào béo hơn?

a) A = (2 + 1)(22+ 1)(24+ 1)(28 + 1)(216 + 1) với B = 232

b) A = 1989.1991 cùng B = 19902

Gợi ý đáp án

a) Ta nhân 2 vế của A cùng với 2 – 1, ta được:

A = (2 – 1)(2 + 1)(22 + 1)(24 + 1)(28 + 1)(216 + 1)

Ta vận dụng đẳng thức ( a- b)(a + b) = a² – b² những lần, ta được:

A = 232 – 1.

=> Vậy A B = x²

Vậy A = (x – 1)(x + 1) = x² – 1

=> B > A là 1.

Bài 4. Chứng minh rằng:

a) a(a – 6) + 10 > 0.

b) (x – 3)(x – 5) + 4 > 0.

c) a² + a + 1 > 0.

Xem thêm: Top 11 Đoạn Văn Tả Ngôi Nhà Trong Tương Lai Của Em Bằng Tiếng Anh (15 Mẫu)

Lời Giải

a) VT = a² – 6a + 10 = (a – 3)² + 1 ≥ 1

=> VT > 0

b) VT = x² – 8x + 19 = (x – 4)² + 3 ≥ 3

=> VT > 0

c) a² + a + 1 = a² + 2.a.½ + ¼ + ¾ = (a + ½ )² + ¾ ≥ ¾ >0.