Toán lớp 4 đặt tính rồi tính là dạng bài bác tập thống kê giám sát của các phép tính nhân, chia, cộng, trừ. Thuộc magdalenarybarikova.com học vấn đề này nhé!Hôm ni magdalenarybarikova.com đang hướng dẫn các em học bài xích toán lớp 4 đặt tính rồi tính. Cùng giải các bài tập áp dụng và các bài tập thực hành để củng rứa kiến thức.

Bạn đang xem: 6 nhân 7

1. Hướng dẫn bài tập toán lớp 4 đặt tính rồi tính

1.1. Lấy một ví dụ 1: Đặt tính với tính với phép nhân.

*

Thực hiện phép nhân theo sản phẩm công nghệ tự từ phải qua trái ta có:

2 nhân 4 bởi 8, viết 8

2 nhân 2 bằng 4, viết 4

2 nhân 1 bằng 2, viết 2

4 nhân 4 bởi 16, viết 6 (dưới 4) nhớ 1

2 nhân 4 bằng 8 thêm một bằng 9, viết 9

4 nhân 1 bởi 4, viết 4

1 nhân 4 bằng 4, viết 4 (dưới 9)

1 nhân 2 bằng 2, viết 2

1 nhân 1 bởi 1, viết 1

Hạ 8

6 cùng 4 bằng 10, viết 0 ghi nhớ 1

2 cộng 9 bởi 11, 11 cùng 4 bởi 15, thêm một bằng 16, viết 6 nhớ 1

4 cộng 2 bằng 6, thêm một bằng 7 viết 7

Hạ 1

Vậy 124 x 142 = 17608

Trong cách tính trên:

248 được call là tích riêng máy nhất

496 được call là tích riêng thứ hai. Tích riêng thứ hai được viết lùi sang phía bên trái một cột so với tích riêng trang bị nhất. Vì đây là 496 chục

124 được call là tích riêng thứ ba. Tích riêng lắp thêm 3 được viết lùi sang bên trái một cột so với tích riêng vật dụng 2. Vì đấy là 124 trăm.

1.2. Lấy một ví dụ 2: Đặt tính rồi tính với phép chia.

*

Chia theo sản phẩm công nghệ tự từ bỏ trái qua phải. Công việc lần lượt: phép phân tách - phép nhân - phép trừ. Ta có:

144 chia 17 bằng 8, viết 8

8 nhân 17 bởi 136, 144 trừ 136 bởi 8

Hạ 5 được 85, 85 chia 17 bằng 5

5 nhân 17 bởi 85, 85 trừ 85 bằng 0

Vậy 1445 : 17 = 85 là phép chia hết

1.3. Lấy ví dụ như 3: Đặt tính rồi tính cùng với phép cộng.

Quy tắc: ao ước cộng hai số thoải mái và tự nhiên ta rất có thể làm như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia làm thế nào để cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Cộng những chữ số nghỉ ngơi từng sản phẩm theo thứ tự từ buộc phải sang trái, có nghĩa là từ hàng đơn vị đến mặt hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, …

*

Thực hiện phép tính theo nguyên tắc ta có:

1.4. Ví dụ 4: Đặt tính rồi tính cùng với phép trừ.

*

Quy tắc: ước ao trừ nhì số tự nhiên và thoải mái ta có thể làm như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia làm sao để cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột cùng với nhau.

- Trừ những chữ số làm việc từng sản phẩm theo thứ tự từ đề xuất sang trái, tức là từ hàng đơn vị chức năng đến mặt hàng chục, hàng trăm, sản phẩm nghìn, …

2. Bài xích tập vận dụng

2.1. Bài bác tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính của phép tính nhân.

a) 253 x 172

b) 146 x 160

c) 46 x 14

d) 1837 x 725

g) 147848 x 3

Bài 2: Đặt tính rồi tính của phép chia

a) 125462 : 9

b) 50562 : 6

c) 2475 : 36

d) 37125 : 99

e) 4375 : 175

g) 73645 : 416

h) 8000 : 160

Bài 3: Đặt tính rồi tính của phép trừ

Đặt tính rồi tính cùng với phép trừ không nhớ.

a) 82959 - 10547

b) 564383 - 460532

c) 27458 - 6324

d) 7578 - 534

Đặt tính rồi tính cùng với phép trừ gồm nhớ.

g) 567283 - 468496

h) 36270 - 13758

m) 64763 - 5697

n) 9370 - 999

Bài 4: Đặt tính cùng tính của phép cộng

Đặt tính rồi tính với phép cộng không nhớ

a) 3682 + 5217

b) 41280 + 37619

c) 28475 + 1524

d) 184759 + 413210

Đặt tính rồi tính cùng với phép cộng gồm nhớ.

g) 3421 + 2847

h) 17492 + 2649

m) 683992 + 28490

n) 93756 + 758

2.2. Bài bác giải

Bài 1:

Thực hiện phép tính theo sản phẩm công nghệ tự từ đề nghị qua trái ta có:

*

2 nhân 3 bởi 6, viết 6

2 nhân 5 bằng 10, viết 0 ghi nhớ 1

2 nhân 2 bằng 4 thêm một bằng 5,viết 5

7 nhân 3 bằng 21, viết 1 (dưới số 0) nhớ 2

7 nhân 5 bởi 35 thêm 2 bằng 37, viết 7 lưu giữ 3

7 nhân 2 bởi 14 thêm 3 bằng 17, viết 17

1 nhân bởi 3, viết 3

1 nhân 5 bằng 5, viết 5

1 nhân 2 bởi 2, viết 2

Hạ 6

0 cùng 1 bởi 1, viết 1

5 cộng 7 bởi 12, cùng 3 bởi 15, viết 5 lưu giữ 1

7 cùng 5 bằng 12 thêm 1 bằng 13, viết 3 nhớ 1

1 cộng 2 bằng 3 thêm 1 bằng 4, viết 4

Vậy 253 x 172 = 43516

*

0 nhân 146 bằng 06 nhân 6 bằng 36, viết 6 ghi nhớ 3

6 nhân 4 bởi 24 thêm 3 bằng 27, viết 7 lưu giữ 2

6 nhân 1 bởi 6 thêm 2 bởi 8, viết 8

1 nhân 146 bằng 146Hạ 6

7 cùng 6 bởi 13, viết 3 nhớ 1

8 cộng 4 bởi 12 thêm một bằng 13, viết 3 nhớ 1

Hạ 1 thêm 1 bằng 2

Vậy 146 x 160 = 23360

*

4 nhân 6 bởi 24, viết 4 lưu giữ 2

4 nhân 4 bằng 16 thêm 2 bằng 18, viết 18

1 nhân 46 bởi 46Hạ 4

8 cùng 6 bằng 14, viết 4 lưu giữ 1

1 cùng 4 bằng 5 lưu giữ 1 bởi 6, viết 6

Vậy 46 x 14 = 644

*

5 nhân 35 bằng 5,viết 5 lưu giữ 3

5 nhân 3 bởi 15 thêm 3 bằng 18, viết 8 lưu giữ 1

5 nhân 8 bằng 40 thêm một bằng 41, viết 1 ghi nhớ 4

5 nhân 1 bởi 5 thêm 4 bởi 9, viết 9

2 nhân 7 bằng 14, viết 4 (dưới số 8) lưu giữ 1

2 nhân 3 bằng 6 thêm 1 bằng 7, viết 7

2 nhân 8 bằng 16, viết 6 lưu giữ 1

2 nhân 1 bởi 2 thêm một bằng 3, viết 3

7 nhân 7 bởi 49, viết 9 (dưới số 4) nhớ 4

7 nhân 3 bởi 21 thêm 4 bằng 25, viết 5 ghi nhớ 2

7 nhân 8 bởi 56, viết 6 ghi nhớ 5

7 nhân 1 bởi 7 thêm 5 bằng 12, viết 12

Cộng 9185 + 3674 + 12859 = 1331825

Vậy: 1837 x 825 = 1331825

*

3 nhân 8 bằng 24, viết 4 ghi nhớ 23 nhân 4 bằng 12 thêm 2 bằng 14,viết 4 ghi nhớ 13 nhân 8 bởi 24 thêm một bằng 25, viết 5 ghi nhớ 23 nhân 7 bởi 21 thêm 2 bởi 23, viết 3 nhớ 23 nhân 4 bằng 12 thêm 2 bởi 14, viết 4 lưu giữ 13 nhân 1 bởi 3 thêm một bằng 4, viết 4

Vậy 147848 x 3 = 443544

Bài 2:

Thực hiện tại phép chia ta có:

*

12 phân tách 9 bằng 1, viết 1

1 nhân 9 bằng 9, 12 trừ 9 bằng 3

Hạ 5 được 35 phân tách 9 bởi 3,viết 3

3 nhân 9 bằng 27, 35 trừ 27 bằng 8

Hạ 4 được 84 phân chia 9 bởi 9, viết 9

9 nhân 9 bởi 81, 84 trừ 81 bằng 3

Hạ 6 được 36 phân tách 9 bằng 4, viết 4

4 nhân 9 bởi 36, 36 trừ 36 bởi 0

Hạ 2, 2 không phân tách hết cho 9, viết 0 dư 2

Vậy 125462 : 9 = 13940 (dư 2)

*

50 phân tách 6 bởi 8, viết 8

8 nhân 6 bằng 48, 50 trừ 48 bởi 2

Hạ 5 được 25 phân chia 6 bằng 4,viết 4

4 nhân 6 bằng 24, 25 trừ 24 bởi 1

Hạ 6 được 16 phân chia 6 bằng 2, viết 2

2 nhân 6 bởi 12, 16 trừ 12 bằng 4

Hạ 2 được 42 phân chia 6 bởi 7, viết 7

7 nhân 6 bởi 42, 42 trừ 42 bằng 0

Vậy 50562 : 6 = 8427

*

247 chia 36 bởi 6, viết 6

6 nhân 36 bằng 216, 247 trừ 216 bởi 31

Hạ 5 được 315 phân tách 36 bằng 8, viết 8

8 nhân 36 bằng 288, 315 trừ 288 bởi 27

Vậy 2475 : 36 = 68 dư 27

*

371 phân tách 99 bởi 3, viết 3

3 nhân 99 bởi 297, 371 trừ 297 bằng 74

Hạ 2 được 742 chia 99 bởi 7, viết 7

7 nhân 99 bởi 693, 742 trừ 693 bằng 49

Hạ 5 được 495 chia 99 bằng 5, viết 5

5 nhân 99 bởi 495, 495 trừ 495 bởi 0

Vậy 37125 : 99 = 375

*

437 chia 175 bởi 2, viết 2

2 nhân 175 bằng 350, 437 trừ 350 bằng 87

Hạ 5 được 875 phân tách 175 bởi 5, viết 5

5 nhân 175 bởi 875, 875 trừ 875 bằng 0

Vậy 4375 : 175 = 25

*

736 chia 416 bằng 1, viết 1

1 nhân 416 bởi 416, 736 trừ 416 bằng 320

Hạ 4 được 3204 phân chia 416 bằng 7, viết 7

7 nhân 416 bằng 2912, 3204 trừ 2912 bởi 292

Hạ 5 được 2925 phân chia 416 bởi 7, viết 7

7 nhân 416 bằng 2912, 2925 trừ 2912 bởi 13

Vậy 73645 : 416 = 177 dư 13

*

800 chia 160 bằng 5, viết 5

5 nhân 160 bởi 800, 800 trừ 800 bằng 0

0 chia 160 bởi 0, viết 0

Vậy 8000 : 160 = 50

Bài 3:

Thực hiện phép tính theo máy tự từ phải qua trái ta có:

*

9 trừ 7 bằng 2, viết 25 trừ 4 bằng 1, viết 19 trừ 5 bằng 4, viết 42 trừ 0 bằng 2, viết 28 trừ 1 bởi 7, viết 7

Vậy 82959 - 10547 = 72412

*

3 trừ 2 bởi 1, viết 18 trừ 3 bằng 5, viết 53 trừ 0 bằng 3, viết 34 trừ 3 bằng 1, viết 16 trừ 6 bằng 0, viết 05 trừ 4 bằng 1, viết 1

Vậy 564383 - 463032 = 101351

*

8 trừ 4 bằng 4, viết 45 trừ 2 bởi 3, viết 34 trừ 3 bằng 1, viết 17 trừ 6 bằng 1, viết 1hạ 2

Vậy 27458 - 6324 = 21134

*

8 trừ 4 bởi 4, viết 47 trừ 3 bởi 4, viết 45 trừ 5 bởi 0, viết 0hạ 7 xuống

Vậy 7578 - 534 = 7044

*

13 trừ 6 bởi 7, viết 7 ghi nhớ 118 trừ 9 bằng 9, 9 trừ 1 bởi 8, viết 8 ghi nhớ 112 trừ 4 bởi 8, trừ 1 bởi 7, viết 7 nhớ 117 trừ 8 bởi 9, trừ 1 bởi 8, viết 8 nhớ 116 trừ 6 bởi 10, trừ 1 bằng 9, viết 9 lưu giữ 15 trừ 4 bằng 1, 1 trừ 1 bởi 0

Vậy 567283 - 468496 = 98787

*

10 trừ 8 bởi 2, viết 2 ghi nhớ 17 trừ 5 bởi 2, 32 trừ 1 bằng 1, viết 112 trừ 7 bởi 5, viết 5 lưu giữ 16 trừ 3 bằng 3, 3 trừ 1 bởi 2, viết 23 trừ 1 bằng 2, viết 2

Vậy 36270 - 13758 = 22512

*

13 trừ 7 bằng 6, viết 6 lưu giữ 116 trừ 9 bằng 7, 7 trừ 1 bởi 6, viết 6 lưu giữ 17 trừ 6 bởi 1, 1 trừ 1 bằng 0, viết 014 trừ 5 bởi 9, viết 9 ghi nhớ 16 trừ 0 bằng 6, 6 trừ 1 bởi 5, viết 5

Vậy 64763 - 5697 = 59066

*

10 trừ 9 bởi 1, viết 1 nhớ 117 trừ 9 bằng 8, 8 trừ 1 bởi 7, viết 7 lưu giữ 113 trừ 9 bằng 4, 4 trừ 1 bởi 3, viết 3 lưu giữ 19 trừ 0 bằng 9, 9 trừ 1 bởi 8, viết 8

Vậy 9370 - 999 = 8371

Bài 4:

Thựchiện phép cộng từ yêu cầu qua trái ta có:

*

2 cộng 7 bởi 9, viết 98 cùng 1 bằng 9, viết 96 cùng 2 bởi 8, viết 83 cộng 5 bằng 8, viết 8

Vậy 3682 + 5217 = 8899

*

0 cùng 9 bởi 9, viết 98 cùng 1 bởi 9, viết 92 cùng 6 bằng 8, viết 81 cùng 7 bằng 8, viết 84 cùng 3 bằng 7, viết 7

Vậy 41280 + 37619 = 78899

*

5 cộng 4 bằng 9, viết 97 cộng 2 bằng 9, viết 94 cộng 5 bởi 9, viết 98 cộng 1 bởi 9, viết 9hạ 2 xuống

Vậy 28475 + 1524 = 29999

*

9 cộng 0 bằng 9 viết 95 cùng 1 bởi 6 viết 67 cộng 2 bằng 9, viết 94 cộng 3 bằng 7, viết 78 cộng 1 bởi 9, viết 91 cùng 4 bởi 5, viết 5

Vậy 184759 + 413210 = 597969

*

2 cộng 9 bởi 11, viết 1 lưu giữ 19 cộng 4 bởi 13 thêm một bằng 14, viết 4 nhớ 14 cộng 6 bằng 10 thêm 1 bằng 11, viết 1 nhớ 17 cộng 2 bằng 9 thêm một bằng 10, viết 0 nhớ 1hạ 1 thêm 1 bằng 2, viết 2

Vậy 17492 + 2649 = 20141

*

2 cộng 0 bởi 2, viết 29 cộng 9 bằng 18, viết 8 lưu giữ 19 cộng 4 bằng 13 thêm 1 bằng 14, viết 4 ghi nhớ 13 cộng 8 bởi 11 thêm một bằng 12, viết 2 nhớ 18 cộng 2 bằng 10 thêm 1 bằng 11, viết 1 ghi nhớ 1Hạ 6 thêm 1 bằng 7, viết 7

Vậy 683992 + 28490 = 712482

*

6 cùng 8 bằng 14, viết 4 ghi nhớ 15 cộng 5 bằng 10 thêm 1 bằng 11, viết 1 nhớ 17 cùng 7 bằng 14 thêm 1 bằng 15, viết 5 ghi nhớ 1Hạ 93 thêm 1 bằng 94, viết 94

Vậy 93756 + 758 = 94514

3. Bài xích tập thực hành: Đặt tính rồi tính của 5 đề thi học tập kỳ 1 toán lớp 4.

Xem thêm: Danh Mục Đối Tượng 4 Học Kiến Thức Quốc Phòng Gồm Những Ai, Lớp Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng

3.1. Bài tập

Đề 1: Đặt tính rồi tính

a) 1998 : 14

b) 235 x 19

c) 104562 + 572820

d) 864937 - 364024

Đề 2: Đặt tính rồi tính

a) 365852 + 25893

b) 57395 - 49375

c) 308 x 563

d) 7564 : 72

Đề 3: Đặt tính rồi tính

a) 75995 + 50248

b) 437520 - 58038

c) 576949 x 4

d) 9603 : 7

Đề 4: Đặt tính rồi tính

a) 9172 : 653

b) 56 x 92

c) 7539 + 8290

d) 8493 - 7493

Đề 5: Đặt tính rồi tính

a) 36075 : 925

b) 28403 x 5

c) 57760 + 30149

d) 674029 - 521007

3.2. Đáp án

Đề 1:

a) 142 (dư 10)

b) 4465

c) 677382

d) 503913

Đề 2:

a) 391745

b) 8020

c) 173404

d) 105 (dư 4)

Đề 3:

a) 126243

b) 379482

c) 2307796

d) 1371 (dư 6)

Đề 4:

a) 14 (dư 30)

b) 5152

c) 15829

d) 1000

Đề 5:

a) 39

b) 142015

c) 87909

d) 153022

Toán lớp 4 đặt tính rồi tính là dạng đo lường của 4 phép nhân, chia, cộng, trừ. Học tốt dạng toán này em cần chăm chỉ luyện bài xích tập và liên tiếp theo dõi magdalenarybarikova.com để cập nhật những kỹ năng và kiến thức hay nhé.