Toán lớp 3 chăm đề tìm x con sẽ tiến hành học 5 dạng toán sâu xa của tra cứu x. Từ kia giúp nhỏ nắm chắc kiến thức và kỹ năng và cách tân và phát triển tư duy.Hôm nay magdalenarybarikova.com sẽ trình làng tới con các dạng toán mở rộng của toán lớp 3 chăm đề tra cứu x. Sau đấy là phần kiến thức và bài xích tập, cáccon thuộc học nhé.

Bạn đang xem: 5 x 5 bằng mấy

1. Những dạng toán lớp 3 chuyên đề search x

*

1.1. Dạng toán tìm Xsố 1

Những bài xích tìm X nhưng mà vế trái là tổng, hiệu, tích, thương của một số với mộtchữ , vế phải là 1 trong những tổng, hiệu, tích, mến của hai số.

1.1.1. Phương thức làmBước 1: ghi nhớ lại quy tắc triển khai phép tính nhân, chia, cộng, trừBước 2: thực hiện phép tính giá trị biểu thức vế cần trước, kế tiếp mới tiến hành bên tráiBước 3: Trình bày, tính toán1.1.2. Bài tập

Bài 1: Tìm X,biết:

a) X x 7 = 784: 2

b) 6 x X = 112 x 3

c) X : 4 = 28 + 7

d) X : 3 = 250 - 25

Bài 2. tìm x biết

a) x + 15 = 140 : 5

b) 39 + x = 384 : 8

c) 25 - x = 120 : 6

d) x - 57 = 24 x 5

1.1.3. Bài giải

Bài 1.

a) X x 7 = 784: 2

X x 7 = 392

X = 392: 7

X = 56

b) 6 x X = 112 x 3

6 x X = 336

X = 336 : 6

X = 56

c) X : 4 = 28 + 7

X : 4 = 35

X = 35 x 4

X = 140

d) X : 3 = 250 - 25

X : 3 = 225

X = 225 x 3

X = 675

Bài 2.

a) x + 15 = 140 : 5

x + 15 = 28

x = 28- 15

x = 13

b) 39 + x = 384 : 8

39 + x = 48

x = 48 - 39

x = 9

c) 25 - x = 120 : 6

25 - x = 20

x = 25 - 20

x = 5

d) x - 57 = 24 x 5

x - 57 = 120

x = 120 + 57

x = 177

1.2. Dạng toán tra cứu Xsố 2

Các bài bác tìm X nhưng mà vế trái là biểu thức bao gồm 2 phép tính không có dấu ngoặc đơn, vế phải là 1 trong số.

1.2.1. Cách thức làmBước 1: lưu giữ lại quy tắc tiến hành phép tính nhân, chia, cộng, trừBước 2: kiếm tìm phép nhân, chia ở vế trái trước tiếp nối tìm XBước 3: Trình bày, tính toán1.2.2. Bài xích tập

Bài 1. tìm Xbiết

a) 44 - X: 2 = 30

b) 45 + X: 3 = 90

c) 75 + X x 5 = 300

d) 115 - X x 7 = 80

Bài 2. tìm x biết

a) 126 : 6 + X= 73

b) 34 x 3 - X= 85

c) 93 - 44 : X= 91

d) 64 + 3 x X = 100

1.2.3. Bài giải

Bài 1.

a) 44 - X: 2 = 30

X : 2 = 44- 30

X : 2 = 14

X = 14x 2

X = 28

b) 45 + X: 3 = 90

X : 3 = 90 - 45

X : 3 = 45

X = 45 x 3

X = 135

c) 75 + X x 5 = 300

X x 5 = 300 - 75

X x 5 = 225

X = 225 : 5

X = 45

d) 115 - X x 7 = 80

X x 7 = 115 - 80

X x 7 = 35

X = 35 : 7

X = 5

Bài 2.

a) 126 : 6 + X= 73

21 + X= 73

X = 73 - 21

X = 52

b) 34 x 3 - X= 85

102 - X= 85

X = 102 - 85

X = 17

c) 93 - 44 : X= 91

44 : X= 93 - 91

44 : X= 2

X = 44 : 2

X = 22

d) 64 + 3 x X = 100

3 x X = 100 - 64

3 x X = 36

X = 36 : 3

X = 12

1.3. Dạng toán search x số 3

Các bài xích tìm X nhưng mà vế trái là biểu thức gồm 2 phép tính bao gồm dấu ngoặc đơn, vế phải là một trong số.

1.3.1. Phương pháp làmBước 1: lưu giữ quy tắc giám sát và đo lường phép cộng, trừ, nhân, chiaBước 2: thống kê giám sát giá trị biểu thức vế tráitrước, sau đó rồi tính vế phải. Ở vế trái, ta yêu cầu tính trong ngoặc trướcBước 3: Khai triển và tính toán1.3.2. Bài bác tập

Bài 1. search X,biết

a) X+ (112 - 53) = 89

b) X- (27 + 82) = 13

c) X x (16 : 4) = 42

d) X: (23 x 2) = 3

Bài 2. Tìm X,biết

a) (X + 24) - 61 = 32

b) (100 - X) + 12 = 54

c) (X: 5) x 7 = 49

d) (X x 8) + 28 = 98

1.3.3. Bài giải

Bài 1.

a) X+ (112 - 53) = 89

X + 59 = 89

X = 89 - 59

X = 30

b) X- (27 + 82) = 13

X - 109= 13

X = 13 + 109

X = 122

c) X x (16 : 4) = 44

X x 4 = 44

X = 44: 4

X = 11

d) X: (23 x 2) = 3

X : 46 = 3

X = 46 x 3

X = 138

Bài 2.

a) (X + 24) - 61 = 32

X + 24 = 32 + 61

X + 24 = 93

X = 93 - 24

X = 69

b) (100 - X) + 12 = 54

100 - X= 54 - 12

100 - X= 42

X = 100 - 42

X = 58

c) (X: 5) x 7 = 49

X : 5 = 49 : 7

X : 5 = 7

X = 7 x 5

X = 35

d) (X x 8) + 28 = 108

X x 8 = 108 - 28

X x 8 = 80

X = 80 : 8

X = 10

1.4. Dạng toán tìm x số 4

Các bài tìm X mà lại vế trái là biểu thức bao gồm chứa 2 phép tính không tồn tại dấu ngoặc đơn, còn vế phải là 1 trong tổng, hiệu, tích, yêu đương của nhì số

1.4.1 phương pháp làmBước 1: lưu giữ quy tắc thống kê giám sát phép cùng trừ nhân chiaBước 2: đo lường và thống kê giá trị biểu thức vế phải trước, sau đó rồi tính vế trái. Ở vế trái ta cần đo lường và tính toán trước đối với phép cộng trừBước 3: Khai triển và tính toán1.4.2. Bài tập

Bài 1:Tìm X, biết:

a) 375 - X: 2 = 500 : 2

b) 32 + X: 3 = 15 x 5

c) 56 - X: 5 = 5 x 6

d) 45 + X: 8 = 225 : 3

Bài 2: search X,biết:

a) 125 - X x 5 = 5 + 45

b) 250 + X x 8 = 400 + 50

c) 135 - X x 3 = 5 x 6

d) 153 - X x 9 = 252 : 2

1.4.3. Bài giải

Bài 1.

a) 375 - X : 2 = 500 : 2

375 - X : 2 = 250

X : 2 = 375 - 250

X : 2 = 125

X = 125 x 2

X = 250

b) 32 + X : 3 = 15 x 5

32 + X : 3 = 75

X : 3 = 75 - 32

X : 3 = 43

X = 43 x 3

X = 129

c) 56 - X : 5 = 5 x 6

56 - X : 5 = 30

X : 5 = 56 - 30

X : 5 = 26

X = 26 x 5

X = 130

d) 45 + X : 8 = 225 : 3

45 + X : 8 = 75

X : 8 = 75 - 45

X : 8 = 30

X = 30 x 8

X = 240

Bài 2

a) 125 - X x 5 = 5 + 45

125 - X x 5 = 50

X x 5 = 125 - 50

X x 5 = 75

X = 75 : 5

X = 15

b) 250 + X x 8 = 400 + 50

250 + X x 8 = 450

X x 8 = 450 - 250

X x 8 = 200

X = 200 : 8

X = 25

c) 135 - X x 3 = 5 x 6

135 - X x 3 = 30

X x 3 = 135 - 30

X x 3 = 105

X = 105 : 3

X = 35

d) 153 - X x 9 = 252 : 2

153 - X x 9 = 126

X x 9 = 153 - 126

X x 9 = 27

X = 27 : 9

X = 3

2.5. Dạng toán tìm Xsố 5

Dạng toán kiếm tìm Xcó vế trái là 1 trong biểu thức hai phép tính tất cả dấu ngoặc 1-1 và vế cần là tổng, hiệu, tích, mến của hai số.

2.5.1. Phương thức làmBước 1: lưu giữ lại quy tắc so với phép cùng trừ nhân chiaBước 2: đo lường và thống kê giá trị biểu thức vế đề nghị trước, tiếp đến mới thực hiện các phép tính bên vế trái. Sinh sống vế trái thì tiến hành ngoài ngoặc trước vào ngoặc sau2.5.2. Bài tập

Bài 1: tra cứu x,biết:

a) (x- 3) : 5 = 34

b) (x + 23) : 8 = 22

c) (45 - x) : 3 = 15

d) (75 + x) : 4 = 56

Bài 2: search X,biết:

a) (X - 5) x 6 = 24 x 2

b) (47 - X) x 4 = 248 : 2

c) (X + 27) x 7 = 300 - 48

d) (13 + X) x 9 = 213 + 165

2.5.3. Đáp án

Bài 1

a) (x - 3) : 5 = 34

(x - 3) = 34 x 5

x - 3 = 170

x = 170 +3

x = 173

b) (x + 23) : 8 = 22

x + 23 = 22 x 8

x + 23 = 176

x = 176 - 23

x = 153

c) (45 - x) : 3 = 15

45 - x = 15 x 3

45 - x = 45

x = 45 - 45

x = 0

d) (75 + x) : 4 = 56

75 + x = 56 x 4

75 + x = 224

x = 224 - 75

x = 149

Bài 2

a) (X - 5) x 6 = 24 x 2

(X - 5) x 6 = 48

(X - 5) = 48 : 6

X - 5 = 8

X = 8 + 5

X = 13

b) (47 - X) x 4 = 248 : 2

(47 - X) x 4 = 124

47 - X = 124 : 4

47 - X = 31

X = 47 - 31

X = 16

c) (X + 27) x 7 = 300 - 48

(X + 27) x 7 = 252

X + 27 = 252 : 7

X + 27 = 36

X = 36 - 27

X = 9

d) (13 + X) x 9 = 213 + 165

(13 + X) x 9 = 378

13 + X = 378 : 9

13 + X = 42

X = 42 - 13

X = 29

2. Bài tập thực hành thực tế có đáp án

2.1. Bài tập

Bài 1. Kiếm tìm x, biết:

a) x + 41 = 140 : 2

b) 23 + x = 84 : 2

c) 42 - x = 110 : 5

d) x - 27 = 16 x 5

Bài 2. tra cứu X,biết:

a) 46 - X: 5 = 30

b) 58 + X: 6 = 90

c) 77 + X x 4 = 317

d) 215 - X x 7 = 80

Bài 3. kiếm tìm X,biết:

a) X+ (102 - 33) = 78

b) X- (27 + 82) = 13

c) X x (18 : 2) = 63

d) X: (12 x 3) = 4

Bài 4. tìm Y,biết:

a) 102 - Y x 7 = 15 + 45

b) 254 + Y x 8 = 510 + 48

c) 145 - Y x 5 = 5 x 6

d) 173 - Y x 4 = 242 : 2

Bài 5. search Y,biết:

a) (Y - 9) x 4 = 34 x 2

b) (67 - Y) x 3 = 96 : 2

c) (Y + 33) x 7 = 300 - 48

d) (19 + Y) x 9 = 128 + 160

2.2. Đáp án tham khảo

Bài 1.

a) 29

b) 19

c) 20

d) 107

Bài 2.

a) 80

b) 192

c) 60

d) 19 dư 2

Bài 3.

Xem thêm: Hình Lăng Trụ Tam Giác Đều Là Gì, Hình Lăng Trụ Là Gì

a) 9

b) 122

c) 7

d) 144

Bài 4.

a) 6

b) 38

c) 23

d) 13

Bài 5

a) 26

b) 51

c) 3

d) 13

Toán lớp 3 chăm đề kiếm tìm x giúp các con ôn tập, không ngừng mở rộng thêm những kiến thức, bài bác tập về tìm kiếm x. Để học giỏi toán hơn bé tham gia học toán tại magdalenarybarikova.com nhé