Theo chiêm tinh,ngày sinh 12 chòm saochi phối, tác động tới cuộc đời của họ thông qua việc luật pháp tính cách, quan liêu điểm, thái độ. Quanh đó ra, sự di chuyển của các hành tinh qua những cung cũng tạo thành vận mệnh, trở thành cố trong cuộc đời mỗi người. Mỗi nhóm cung có những nét riêng, biểu hiện trong quan tâm đến và các hành vi thường ngày.

-->