Tuy nhiên để triển khai tốt được các bài tập liên quan đến lượng giác thì những em đề nghị nắm vững những công thứclượng giác. Bài viết sau đây vẫn tổng hợp tương đối đầy đủ nhất các công thức lượng giác tự cơ bản đến nâng cấp để từđó hoàn toàn có thể giúp những em rất có thể học thuộc.

Bạn đang xem: 4 công thức lượng giác cơ bản

I. Phương pháp lượng giác cơ bản

- Đây là những phương pháp lượng giác cơ bạn dạng được in tương đối đầy đủ trong sách giáo khoa.

1. Bảng báo giá trị lượng giác của một trong những cung hay góc quánh biệt

*

*

2. Hệ thức cơ bản

*

3. Cung liên kết

- Đây là những phương pháp lượng giác cơ bạn dạng dành cho gần như góc bao gồm mối tương tác đặc biệt với nhau như: đối nhau, phụ nhau, bù nhau, hơn hèn π, hơn hèn π/2

- nhì góc đối nhau

cos(–x) = cosxsin(–x) = – sinxtan(–x) = – tanxcot(–x) = – cotx

- nhị góc bù nhau

sin (π - x) = sinxcos (π - x) = -cosxtan (π - x) = -tanxcot (π - x) = -cotx

- nhì góc hơn kém π

sin (π + x) = -sinxcos (π + x) = -cosxtan (π + x) = tanxcot (π + x) = cotx

- hai góc phụ nhau

*

- hai góc hơn nhát π/2

*

- chú ý cách nhớ: cos đối, sin bù, rã hơn hèn π, phụ chéo.

4. Phương pháp cộng

*

- chú ý cách nhớ: sin thì sin cos cos sin, cos thì cos cos sin sin lốt trừ, tan thì tan nọ chảy kia phân tách cho chủng loại số một trừ chảy tan.

Xem thêm: Nhớ Lúc Trước Em Hay Nói Rằng Trời Đẹp Xanh Như Em Với Anh, Lời Bài Hát Vĩnh Biệt Màu Xanh

5. Phương pháp nhân đôi

*

6. Cách làm nhân ba

*

7. Công thức hạ bậc

*

8. Công thức tính tổng với hiệu của sin a cùng cos a

*

9. Phương pháp chia đôi

*

10. Công thức đổi khác tổng thành tích

*

11. Công thức biến hóa tích thành tổng

*

II.Công thức lượng giác nâng cao

- Đây là những công thức lượng giác cải thiện không tất cả trong sách giáo khoanhưng cực kỳ thường xuyên gặp mặt phải trong những bài toán rút gọn biểu thức, chứng minh biểu thức, giải phương trình lượng giác.