Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên


Bạn đang xem: 3 mũ x 9

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hội Đạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

*

Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể tương quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Có thể trong đó tất cả câu trả lời mà bạn cần!

a: (x - 11 + y)mũ 2 + (x - 1 - y)mũ 2 = 0

B: x + (-31/12)mũ 2 + (49/12)mũ 2 = 0

C:(3x - 5)mũ 100 + (2y + 1) mũ 200 nhỏ hơn bởi 0

D: (1/2x - 5)mũ 20 + (y mũ 2 - 1/4) mũ 10 bé dại hơn bằng 0

E: 2 mũ x - 1 nhân 3 nón x = 12 mũ x
Xem thêm: Nội Dung Trong Lòng Mẹ - Tóm Tắt Văn Bản Trong Lòng Mẹ Dễ Hiểu Nhất

1. 6 X nón 3 -8 =40

2. 4 X mũ 5 +15=47

3. 2 X nón 3-4=12

4. 5 X nón 3-5=0

5. (X -5) mũ 2016 = (X-5) nón 2018

6. (3X -2) nón 20= (3X-1) nón 20

7. (3X -1) mũ 10 = (3X-1) nón 20

8. (2X -1) nón 50 = 2X-1

9. (X phần 3 -5) mũ 2000= ( X phần 3-5) nón 2008


1. (6x^3-8=40\6x^3=48\x^3=8\Rightarrow x=2)Vậy x = 2

2. (4x^5+15=47\4x^5=32\x^5=8\Rightarrow xinvarnothingleft( extvì xin N ight))Vậy x ∈ ∅

3. (2x^3-4=12\2x^3=16\x^3=8\Rightarrow x=2)Vậy x = 2

4. (5x^3-5=0\5x^3=5\x^3=1\Rightarrow x=1)Vậy x = 1

5. (left(x-5 ight)^2016=left(x-5 ight)^2018\Rightarrowleft<eginmatrixx-5=0\x-5=1endmatrix ight.Rightarrowleft<eginmatrixx=5\x=6endmatrix ight.)Vậy (xinleft5;6 ight\)

6. (left(3x-2 ight)^20=left(3x-1 ight)^20\Rightarrow3x-2=3x-1\3x-3x=2-1\0=1left( extvô lí ight))Vậy x ∈ ∅

7. (left(3x-1 ight)^10=left(3x-1 ight)^20\left(3x-1 ight)^10=left^10\Rightarrowleft(3x-1 ight)^2=3x-1\left(3x-1 ight)^2-left(3x-1 ight)=0\left(3x-1 ight)left=0\left(3x-1 ight)left(3x-2 ight)=0\Rightarrowleft<eginmatrix3x-1=0\3x-2=0endmatrix ight.Rightarrowleft<eginmatrix3x=1\3x=2endmatrix ight.Rightarrowleft<eginmatrixx=frac13left( extloại bởi xin N ight)\x=frac23left( extloại vì xin N ight)endmatrix ight.)Vậy x ∈ ∅

8. (left(2x-1 ight)^50=2x-1\ left(2x-1 ight)^50-left(2x-1 ight)=0\ left(2x-1 ight)left=0\ Rightarrowleft<eginmatrix2x-1=0\left(2x-1 ight)^49=1endmatrix ight.Rightarrowleft<eginmatrix2x=1\2x-1=1endmatrix ight.\Rightarrowleft<eginmatrixx=frac12left( extloại bởi vì xin N ight)\x=1left(t/m ight)endmatrix ight.)Vậy x = 1

9. (left(fracx3-5 ight)^2000=left(fracx3-5 ight)^2008\ left(fracx3-5 ight)^2008-left(fracx3-5 ight)^2000=0\ left(fracx3-5 ight)^2000left=0\ Rightarrowleft<eginmatrixleft(fracx3-5 ight)^2000=0\left(fracx3-5 ight)^8=1endmatrix ight.\Rightarrowleft<eginmatrixfracx3-5=0\fracx3-5=1\fracx3-5=-1endmatrix ight.\ Rightarrowleft<eginmatrixfracx3=5\fracx3=6\fracx3=4endmatrix ight.\Rightarrowleft<eginmatrixx=5cdot3=15\x=6cdot3=18\x=4cdot3=12endmatrix ight.)Vậy (xinleft15;18;12 ight\)