Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên


Bạn đang xem: 3 mũ x 9

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hội Đạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

*

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

a: (x - 11 + y)mũ 2 + (x - 1 - y)mũ 2 = 0

B: x + (-31/12)mũ 2 + (49/12)mũ 2 = 0

C:(3x - 5)mũ 100 + (2y + 1) mũ 200 nhỏ hơn bằng 0

D: (1/2x - 5)mũ 20 + (y mũ 2 - 1/4) mũ 10 nhỏ hơn bằng 0

E: 2 mũ x - 1 nhân 3 mũ x = 12 mũ x
Xem thêm: Nội Dung Trong Lòng Mẹ - Tóm Tắt Văn Bản Trong Lòng Mẹ Dễ Hiểu Nhất

1. 6 X mũ 3 -8 =40

2. 4 X mũ 5 +15=47

3. 2 X mũ 3-4=12

4. 5 X mũ 3-5=0

5. (X -5) mũ 2016 = (X-5) mũ 2018

6. (3X -2) mũ 20= (3X-1) mũ 20

7. (3X -1) mũ 10 = (3X-1) mũ 20

8. (2X -1) mũ 50 = 2X-1

9. (X phần 3 -5) mũ 2000= ( X phần 3-5) mũ 2008


1. \(6x^3-8=40\\6x^3=48\\x^3=8\\\Rightarrow x=2\)Vậy x = 2

2. \(4x^5+15=47\\4x^5=32\\x^5=8\\\Rightarrow x\in\varnothing\left(\text{vì }x\in N\right)\)Vậy x ∈ ∅

3. \(2x^3-4=12\\2x^3=16\\x^3=8\\\Rightarrow x=2\)Vậy x = 2

4. \(5x^3-5=0\\5x^3=5\\x^3=1\\\Rightarrow x=1\)Vậy x = 1

5. \(\left(x-5\right)^{2016}=\left(x-5\right)^{2018}\\\Rightarrow\left<{}\begin{matrix}x-5=0\\x-5=1\end{matrix}\right.\Rightarrow\left<{}\begin{matrix}x=5\\x=6\end{matrix}\right.\)Vậy \(x\in\left\{5;6\right\}\)

6. \(\left(3x-2\right)^{20}=\left(3x-1\right)^{20}\\\Rightarrow3x-2=3x-1\\3x-3x=2-1\\0=1\left(\text{vô lí}\right)\)Vậy x ∈ ∅

7. \(\left(3x-1\right)^{10}=\left(3x-1\right)^{20}\\\left(3x-1\right)^{10}=\left<\left(3x-1\right)^2\right>^{10}\\\Rightarrow\left(3x-1\right)^2=3x-1\\\left(3x-1\right)^2-\left(3x-1\right)=0\\\left(3x-1\right)\left<\left(3x-1\right)-1\right>=0\\\left(3x-1\right)\left(3x-2\right)=0\\\Rightarrow\left<{}\begin{matrix}3x-1=0\\3x-2=0\end{matrix}\right.\Rightarrow\left<{}\begin{matrix}3x=1\\3x=2\end{matrix}\right.\Rightarrow\left<{}\begin{matrix}x=\frac{1}{3}\left(\text{loại vì }x\in N\right)\\x=\frac{2}{3}\left(\text{loại vì }x\in N\right)\end{matrix}\right.\)Vậy x ∈ ∅

8. \(\left(2x-1\right)^{50}=2x-1\\ \left(2x-1\right)^{50}-\left(2x-1\right)=0\\ \left(2x-1\right)\left<\left(2x-1\right)^{49}-1\right>=0\\ \Rightarrow\left<{}\begin{matrix}2x-1=0\\\left(2x-1\right)^{49}=1\end{matrix}\right.\Rightarrow\left<{}\begin{matrix}2x=1\\2x-1=1\end{matrix}\right.\\\Rightarrow\left<{}\begin{matrix}x=\frac{1}{2}\left(\text{loại vì }x\in N\right)\\x=1\left(t/m\right)\end{matrix}\right.\)Vậy x = 1

9. \(\left(\frac{x}{3}-5\right)^{2000}=\left(\frac{x}{3}-5\right)^{2008}\\ \left(\frac{x}{3}-5\right)^{2008}-\left(\frac{x}{3}-5\right)^{2000}=0\\ \left(\frac{x}{3}-5\right)^{2000}\left<\left(\frac{x}{3}-5\right)^8-1\right>=0\\ \Rightarrow\left<{}\begin{matrix}\left(\frac{x}{3}-5\right)^{2000}=0\\\left(\frac{x}{3}-5\right)^8=1\end{matrix}\right.\\\Rightarrow\left<{}\begin{matrix}\frac{x}{3}-5=0\\\frac{x}{3}-5=1\\\frac{x}{3}-5=-1\end{matrix}\right.\\ \Rightarrow\left<{}\begin{matrix}\frac{x}{3}=5\\\frac{x}{3}=6\\\frac{x}{3}=4\end{matrix}\right.\\\Rightarrow\left<{}\begin{matrix}x=5\cdot3=15\\x=6\cdot3=18\\x=4\cdot3=12\end{matrix}\right.\)Vậy \(x\in\left\{15;18;12\right\}\)