Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên


Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 1

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa học Sinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

\(\frac{2}{5}+\frac{3}{5}:\left(\frac{3}{5}+\frac{-2}{3}\right)-3\frac{1}{2}\)

\(=\frac{2}{5}+\frac{3}{5}:\frac{-1}{15}-\frac{7}{2}\)

\(=\frac{2}{5}-9-\frac{7}{2}\)

\(=-12\frac{1}{10}\)


*

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

1/ Chứng tỏ rằng :

a. Gía trị của biểu thức A = 5 + 52+.......+ 58là bội của 30

b. Gía trị của biểu thức B = 3 + 32.......+329là bội của 273


ta nhóm 4 số một nhómthì ta được 76 nhom,mỗi nhóm có kết quả là -4 và còn thừa 2 số

ta lấy -4.76=-304 rồi cộng với 2 số cuối cùng là 305 và 306 ta được 307

vậy bằng 307

nhớ bấm đúng cho mình nha


Để tính cái phân số trên kia, ta cần tính cái tử và cái mẫu=))

Ta có 2 tổng: 1 + 3 + 5 + ... + 2009 và 1 + 2 + 3 + ... + 2010

1 + 3 + 5 + ... + 2009

Số số hạng dãy trên có là:

( 2009 - 1 ) : 2 + 1 = 1005 ( số hạng )

Tổng dãy trên là:

( 2009 + 1 ) x 1005 : 2 = 1010025

Đáp số: 1010025

1 + 2 + 3 + ... + 2010

Số số hạng dãy trên có là:

( 2010 - 1 ) : 1 + 1 = 2010

Tổng dãy trên là:

( 2010 + 1 ) x 2010 : 2 = 2021055

Đáp số: 2021055

\(\Rightarrow\frac{1010025}{2021055}=\frac{1005}{2011}\)


tìm gía trị lớn nhất hoặc nhất của biểu thức

a, E= (x-1) mũ 2+|2y+2|-3

b, F= (x+5) mũ 2+ (2y-6)mũ 2+1

c,G= -(x+1)-|2-y|+11

d,H=-3-(2-x)mũ 2-(3-y) mũ 2

e, I= 5-|2x+6|-|2-y|


Tìm x biết :

a,Gía trị tuyệt đối của " 3X -1"= 7/6

b,5/3 x Gía trị tuyệt đối của "X - 1/2" + 1/3 = 4/3

Mí Pn giải giúp mk nhak ! ^^


|3x-1|=7/6

=>3x-1=-7/6 hoặc 7/6

Với 3x-1=-7/6

=>3x=-1/6

=>x=-1/18

Với 3x-1=7/6

=>3x=13/6

=>x=13/18

b)5/3*|x-1/2|+1/3=4/3

=>5/3*|x-1/2|=1

=>|x-1/2|=3/5

=>x-1/2=-3/5 hoặc 3/5

Với x-1/2=-3/5

=>x=-1/10

Với x-1/2=3/5

=>x=11/10


\(\left(2+\frac{5}{6}\right):1\frac{1}{5}+\left(\frac{-7}{12}\right)\)

\(=\frac{17}{6}:\frac{6}{5}+\left(\frac{-7}{12}\right)\)

\(=\frac{85}{36}+\left(\frac{-7}{12}\right)\)

\(=\frac{16}{9}\)


Tính gía trị của lũy thừa

A)3*4 x 2*5+3*4.2*3

so sánh

A)2*6 và 2*2 x 2*4

b)3*5 và 5*3

c)2*300 và3*200

nhanh len, ban nao tra loi minh tick cho


TÍNH NHANH GÍA TRỊ CÁC BIỂU THỨC SAU:

a. (278+ 279+ 280) : ( 277+ 276+ 275)

b .( 393+ 390) : ( 317. 373)

c. ( 556+ 57) :( 549+ 1)

d. ( 722+ 721+ 720) : ( 25+ 24+ 32)

 

 
Xem thêm: Top 11 Cây Hợp Mệnh Hoả Hợp Cây Gì Để Bàn Làm Việc Hợp Mệnh Hỏa

Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên