ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 2 TRỌNG TÂM (TIẾP THEO) - 2k5 - Livestream TOÁN thầy THẾ ANH

Toán

CHỮA ĐỀ THI GIỮA KÌ II - thpt NGUYỄN THỊ minh khai - 2K5 Livestream LÝ THẦY TUYÊN

vật dụng lý

ÔN THI GIỮA HỌC KÌ 2 KIẾN THỨC TRỌNG TÂM - 2k5 - Livestream TOÁN thầy quang quẻ HUY

Toán

ĐỀ MINH HỌA ÔN THI GIỮA KÌ 2 CỰC SÁT - 2k5 Livestream TIẾNG ANH cô QUỲNH TRANG

giờ đồng hồ Anh (mới)

"BÀI TẬP HIDROCACBON TRỌNG TÂM (DẠNG 1: BÀI TOÁN CRACKING ANKAN)" - 2k5 - Livestream HÓA thầy DŨNG

hóa học

ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 2 TRỌNG TÂM ( CSN-CSC) - 2k5 - Livestream TOÁN thầy THẾ ANH

Toán

BÀI TẬP HÀM SỐ LIÊN TỤC TRÊN 1 KHOẢNG DỄ HIỂU NHẤT - 2k5 - Livestream TOÁN thầy quang đãng HUY

Toán

*

Tải ứng dụng VietJack. Xem giải mã nhanh hơn!

Bài giảng: Cách giải phương trình nón - Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

Bài 1: Phương trình 3x3-9x+4 = 81 tất cả mấy nghiệm?

Quảng cáo

A.

Bạn đang xem: 2 x 2 bằng mấy

1. B. 2. C.3. D.4.

Hiển thị đáp án

Đáp án :

Giải mê thích :

3x3-9x+4 = 81 = 34 ⇔ x3-9x+4 = 4 ⇔ x(x2-9)=0 ⇔ x ∈ 0;±3.

Bài 2: Phương trình 2x+2.5x = 40000 có bao nhiêu nghiệm nguyên?

A. 1. B. 2. C.3. D.4.

Hiển thị đáp án

Đáp án :

Giải say mê :

Phương trình đang cho tương đương với: 4.2x.5x=40000 ⇔ 10x = 10000 ⇔ x = 4.

Bài 3: Phương trình 3x-2 = 666661 tất cả bao nhiêu nghiệm?

A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Hiển thị đáp án

Đáp án :

Giải phù hợp :

Cách 1: Vế trái là hàm số đồng biến nhận các giá trị (0;+∞). Từ đó suy ra phương trình bao gồm nghiệm duy nhất.

Cách 2: lấy logarit nhị vế ta được x-2 = log3666661.

Bài 4: đến phương trình 3x2-4x+5 = 9 tổng lập phương những nghiệm thực của phương trình là:

A. 28. B. 27. C. 26. D. 25.

Hiển thị đáp án

Đáp án :

Giải mê thích :

Ta có:

3x2-4x+5 = 9 ⇔ 3x2-4x+5 = 32

⇔ x2-4x+5 = 2 ⇔ x2-4x+3=0

Suy ra 13 + 33 = 28.

Bài 5: cho phương trình : 3x2-3x+8 = 92x-1, lúc đó tập nghiệm của phương trình là:

Hiển thị đáp án

Đáp án :

Giải say đắm :

3x2-3x+8=92x-1

⇔ 3x2-3x+8=34x-2

⇔ x2-3x+8 = 4x-2 ⇔ x2-7x+10 = 0

Vậy S=2;5


Quảng cáo

Bài 6: đến phương trình:

*

. Khẳng định nào sau đấy là đúng?

A. Tổng các nghiệm của phương tình là một trong những nguyên .

B. Tích các nghiệm của phương trình là một trong những âm.

C. Nghiệm của phương trình là các số vô tỉ.

D. Phương trình vô nghiệm.

Hiển thị đáp án

Đáp án :

Giải thích :


*

Nghiệm của phương trình là: S = -7/3;3. Do -7/3.3 = -7

Bài 7: Phương trình 28-x2.58-x2 = 0,001.1051-x tất cả tổng những nghiệm là?

A. 7. B. -7. C.5. D.-5.

Hiển thị đáp án

Đáp án :

Giải thích hợp :

(2.5)8-x2=10-3.105-5x ⇔ 108-x2=102-5x ⇔ 8-x2 = 2-5x ⇔ (x = -1; x = 6)

Ta bao gồm : -1+6=5.

Bài 8: Nghiệm của phương trình 2x + 2x+1 = 3x + 3x+1 là:

Hiển thị đáp án

Đáp án :

Giải ưng ý :

2x+2x+1 = 3x+3x+1 ⇔ 3.2x = 4.3x


*

Bài 9: Nghiệm của phương trình 6.4x - 13.6x + 6.9x = 0 là:

A. x ∈ 0;1. B. x ∈ 2/3;3/2. C. x ∈ -1;0. D. x ∈ 1;-1.

Hiển thị đáp án

Đáp án :

Giải mê thích :


*

Bài 10: Nghiệm của phương trình 12.3x + 3.15x - 5x+1 = trăng tròn là:

A. x=log53-1. B. x=log35. C. x=log35+1. D.

Xem thêm: Muốn Tính Diện Tích Hình Bình Hành, Diện Tích Hình Bình Hành

x=log35-1.

Hiển thị đáp án

Đáp án :

Giải mê say :

12.3x + 3.15x - 5x + 1 = trăng tròn ⇔ 3.3x(5x+4) - 5(5x + 4) = 0 ⇔ (5x + 4)(3x + 1 - 5) = 0

⇔ 3x+1 = 5 ⇔ x=log35 - 1

Quảng cáo

Bài 11: Phương trình x.2x + x2 + 2 = 2x+1 + 3x tất cả tổng những nghiệm bởi bao nhiêu trên R?