*
Thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát

Với giải câu hỏi Hoạt động 4 trang 46 Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết được biên soạn bám sát nội dung bài học Toán 6 Bài 32: Điểm và đường thẳng giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Toán 6. Mời các bạn đón xem:

Giải Toán lớp 6 Bài 32: Điểm và đường thẳng

Hoạt động 4 trang 46 Toán lớp 6 Tập 2:Hai đường thẳng phân biệt có thể có nhiều hơn một điểm chung được không?

Lời giải:

Hai đường thẳng phân biệt không thể có hai điểm chung. Vì nếu chúng có hai điểm chung thì chúng là hai đường thẳng cùng đi qua hai điểm phân biệt, mà chỉ có duy nhất một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt.

Bạn đang xem: 2 đường thẳng phân biệt

Bài toán mở đầu trang 43 Toán lớp 6 Tập 2: Với bút chì và thước thẳng, em có thể vẽ được một vạch thẳng...

Câu hỏi 1 trang 44 Toán lớp 6 Tập 2: Trong Hình 8.2, những điểm nào thuộc đường thẳng d, điểm nào không thuộc đường thẳng d...

Hoạt động 1 trang 44 Toán lớp 6 Tập 2: Đánh dấu hai điểm phân biệt A, B trên một tờ giấy trắng...

Câu hỏi 2 trang 45 Toán lớp 6 Tập 2: Hình 8.4 có bao nhiêu đường thẳng? Hãy đọc tên các đường thẳng đó...

Hoạt động 2 trang 45 Toán lớp 6 Tập 2: Một người nhìn qua các lỗ hổng được khoét trên các tấm bìa...

Câu hỏi 3 trang 45 Toán lớp 6 Tập 2: Em hãy kể tên hai bộ ba điểm thẳng hàng trong Hình 8. 7...

Luyện Tập 1 trang 45 Toán lớp 6 Tập 2: Em hãy dùng thước thẳng để kiểm tra trong Hình 8.8...

Vận dụng trang 46 Toán lớp 6 Tập 2: Trên sân vận động, người ta căng một sợi dây qua hai cái cọc được đóng ở hai vị trí...

Hoạt động 3 trang 46 Toán lớp 6 Tập 2: Em hãy quan sát các hình ảnh sau: a) Hai thanh ray đường tàu (H.8.9a)...

Câu hỏi trang 46 Toán lớp 6 Tập 2: Hãy tìm một số hình ảnh hai đường thẳng song song hay cắt nhau trong thực tế...

Luyện Tập 2 trang 47 Toán lớp 6 Tập 2: Đánh dấu ba điểm phân biệt A, B và C trên một tờ giấy trắng...

Thử thách nhỏ trang 47 Toán lớp 6 Tập 2: Cho một đường thẳng d và hai điểm phân biệt A, B không thuộc d...

Bài 8.1 trang 47 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát Hình 8. 11. a) Giao điểm của hai đường thẳng a và b là điểm nào...

Bài 8.2 trang 47 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát Hình 8. 12 và trả lời: a) Có bao nhiêu bộ ba điểm thẳng hàng...

Bài 8.3 trang 47 Toán lớp 6 Tập 2: Cho bốn điểm A, B, C và D như hình vẽ sau. Hãy nêu tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng...

Bài 8.4 trang 47 Toán lớp 6 Tập 2: Hình 8.13 mô tả 4 đường thẳng và 5 điểm có tên là A, B, C, D và E...

Xem thêm: Giải Toán 4 Bài: Ôn Tập Về Đại Lượng Tiếp Theo ), Bài 166 : Ôn Tập Về Đại Lượng (Tiếp Theo)

Bài 8.5 trang 47 Toán lớp 6 Tập 2: Hãy liệt kê các cặp đường thẳng song song trong hình sau...