Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anh định kỳ sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

Tính cấp tốc :

2/3 x 3/4 x 4/5 : 1/5

2/5 x 3 phần tư x 5/6 : 3/4

Mình sẽ tích mang đến ai tất cả câu trả lời nhanh và khá đầy đủ .

Bạn đang xem: Trong các phân số 1/2,2/3,3/4,4/5 phân số nào lớn nhất?


*

*

*

2/3 x ba phần tư x 4/5 : 1/5 = 6/12 x 4/5 :1/5 = 24/60 :1/5 = 4/10 : 1 tháng 5 = 4/10 x 5/1 = 20/10 = 2

2/5 x 3 phần tư x 5/6 : ba phần tư = 6/20 x 5/6 : 3/4 = 3/10 x 5/6 : 3/4 = 15/60 : 3 phần tư = 1/4 : ba phần tư = 1/4 x 4/3 = 4/12 = 1/3

k cho mk nha!


Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể liên quan tới câu hỏi mà chúng ta gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó bao gồm câu trả lời mà chúng ta cần!

(frac23 imesfrac15+frac310 imesfrac23+frac46 imesfrac12)

(=frac23 imesfrac15+frac310 imesfrac23+frac23 imesfrac12)

(=frac23 imesleft(frac15+frac310+frac12 ight))

(=frac23 imesfrac1010)

(=frac23)


Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 60 x ( 7/12 + 4/15 )

b) 1/2 x 2/3 x ba phần tư x 4/5 x 5/6 x 6/7 x 7/8 x 8/9

Mình đã tích mang đến ai tất cả câu vấn đáp nhanh cùng đầy đủ


Tính bằng cách thuận tiện tốt nhất :

a) 60 x ( 7/12 + 4/15 )

b) 50% x 2/3 x ba phần tư x 4/5 x 5/6 x 6/7 x 7/8 x 8/9

Mình đang tích cho ai bao gồm câu vấn đáp nhanh với đầy đủ


a,(60 imesleft(frac712+frac415 ight))(=frac60 imes712+frac60 imes415)

(=frac12 imes5 imes712+frac15 imes4 imes415)

(=5 imes7+4 imes4)

(=35+16)

(=51)

b,(frac12 imesfrac23 imesfrac34 imes... imesfrac89)(=frac1 imes2 imes3 imes4 imes5 imes6 imes7 imes82 imes3 imes4 imes5 imes6 imes7 imes8 imes9)

(=frac19)


Tính :

2/3 + 5/9 - 3/4

2/7 : 2/3 - 1/7

2/5 x 1/4 : 3/8

Mình vẫn tích cho ai có câu vấn đáp nhanh và tương đối đầy đủ .


Tính :

2/3 + 5/9 - 3/4

2/7 : 2/3 - 1/7

2/5 x 1/4 : 3/8

Mình sẽ tích cho ai gồm câu vấn đáp nhanh và vừa đủ .


2/3 + 5/9 - 3/4

= 11/9 - 3/4

= 17/36

2/7 : 2/3 - 1/7

= 2/7 x 3/2 - 1/7

= 3/7 - 1/7

= 1/2

2/5 x 1/4 : 3/8

= 1/10 : 3/8

= 1/10 x 8/3

= 4/15


3 x 4 phần 11 , 1 : 5 phần 4 , 4 phần 5 x 6 phần 7 + 2 phần 3 , 3 phần 4 + 1 phần 2 : 5 phần 6 , 3 phần 4 + một trong những phần 2

ai vấn đáp nhanh và không thiếu thốn thì mình sẽ tích cho tất cả những người đó


3 x(frac411)=(frac31)x(frac411)=(frac1211)

1 :(frac54)=(frac1 imes45)=(frac45)

(frac45)x(frac67)+(frac23)=(frac2435)+(frac23)=(frac142105)

(frac34)+(frac12):(frac56)=(frac34)+(frac12)x(frac65)=(frac34)+(frac610)(frac2720)

(frac34)+(frac12)=(frac34)+(frac24)=(frac54)


Tính bằng cách thuận luôn tiện :

a . 60 x ( 7/12 + 4/15 ) b . 50% x 2/3 x 3/4 x 4/5 x 5/6 x 6/7 x 7/8 x 8/9

Mình đã tích mang đến ai có câu trả lời nhanh với đầy đủ


X × 2 + X × 3 + X × 4 + X = 2130.

Xem thêm: Tên Gọi Của Từng Ngón Trỏ Là Ngón Nào ? Những Điều Thú Vị Về Ngón Tay Trỏ

=X × 2 + X × 3 + X × 4 + X× 1 = 2130

=X × (2 + 3 +4 +1 )= 2130

= X × 10= 2130

X =2130 : 10

X = 213

HT NHA


Tính thông thường :

3/5 + 2/3 + 4/5

4/9 - 3/14 : 4/7

Mình đã tích mang đến ai tất cả câu vấn đáp nhanh và vừa đủ .


(frac35+frac23+frac45=left(frac35+frac45 ight)+frac23)

=(frac75+frac23=frac2115+frac1015=frac3115)

(frac49-frac314:frac47=frac49-frac314.frac74)

=(frac49-frac38=frac3272-frac2772=frac572)


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên