1. (Danh) Muôn, một dạng của “vạn” 萬.2. Một âm là “mặc”. (Danh) “Mặc Kì” 万俟 bọn họ Mặc Kì (phức tính 複姓 họ kép), vốn là tên của bộ lạc “Tiên Ti” 鮮卑, sau lấy có tác dụng họ. Đời Bắc Tề tất cả “Mặc Sĩ Phổ Bạt” 万俟普拔.3. Giản thể của chữ 萬.

Bạn đang xem: 1 muôn là bao nhiêu

Đang xem: Một muôn là bao nhiêu

① Vạn, muôn, mười ngàn: 萬紫千紅 Muôn hồng nghìn tía; ② các lắm: 千軍萬馬 Thiên binh vạn mã; 萬事起頭難 Vạn sự bắt đầu nan, hồ hết việc khởi đầu đều cực nhọc khăn; ③ Vô cùng, rất, tuyệt đối, quá lắm, không còn sức: 萬難 hết sức khó khăn; 萬萬不可 tuyệt đối không thể (không nên); 萬不能行 tuyệt đối hoàn hảo không được làm; ④ (Họ) Vạn. Coi 万 (bộ 一).

1. (Danh) § Theo Thiều Chửu: Chữ này trong gớm truyện ko có, chỉ trong kinh nhà Phật có thôi. Bên “Phật” 佛 nói rằng khi Phật ngày lễ noel trước ngực gồm hiện ra hình chữ 卐 người sau new biết chữ ấy. Trong bộ “Hoa Nghiêm” 華嚴 âm nghĩa nói rằng: chữ 卐 nguyên không có, mang lại niên hiệu Tràng Thọ vật dụng hai đời công ty Chu mới chế ra và âm là “vạn”, nghĩa là muôn đức giỏi lành phần đông họp cả nghỉ ngơi đấy: “cát tường vạn đức đưa ra sở tập” 吉祥萬德之所集. Lại chữ 卐, nguyên giờ Phạn là Srivatsalaksana. “Cưu Ma La Thập” 鳩摩羅什 (344-413), “Huyền Trang” 玄奘 (600-664) dịch là “đức” 德, ngài “Bồ-Đề Lưu-Chi” 菩提流支 dịch là “vạn” 萬. Tương truyền bên Ấn Độ là tướng cát tường; dịch là “đức” là nói về công đức; dịch là “vạn” là nói đến công đức đầy đủ. Tuy vậy nguyên 卐 là hình tướng chứ chưa hẳn chữ, cho nên vì thế dịch là cát-tường hải-vân-tướng mà theo hình xoay về bên hữu là đề nghị hơn. Vì chưng xem như nhiễu Phật thì nhiễu về bên hữu, hào quang của Phật ở khoảng tầm lông ngươi phóng ra cũng xoay về bên cạnh hữu, thì biết xoay về bên hữu new là tướng mèo tường, có chỗ làm cho xoay về bên tả 卍 là lầm.

Xem thêm: Kế Hoạch Công Tác Chủ Nhiệm Giáo Dục Đạo Đức Hoạt Động Ngoài Giờ Lên Lớp Tháng Chủ Điểm Giáo Dục Đạo Đức Công Tác Chủ Nhiệm Ngoài Giờ Lên Lớp 1 + 2 Mừng Đảng Mừng Xuân

① Chữ này trong khiếp truyện ko có, chỉ trong kinh nhà Phật tất cả thôi. Phật giáo nói rằng lúc Phật lễ giáng sinh trước ngực tất cả hiện ra hình chữ 卐 bạn sau new biết chữ ấy. Trong cỗ Hoa-nghiêm âm nghĩa nói rằng: chữ 卐 nguyên ko có, mang đến niên hiệu Tràng-thọ thứ hai đời nhà Chu bắt đầu chế ra và âm là vạn, nghĩa là muôn đức giỏi lành phần nhiều họp cả làm việc đấy. Lại chữ 卐, nguyên giờ Phạm là Śrīvatsalakṣaṇa. Những ngài La-thập, Huyền-trang dịch là đức 德, ngài Bồ-đề lưu-chi dịch là vạn 萬.Ở mặt Ấn-độ thì tương truyền là cái tướng mèo tường, dịch là đức là nói tới công đức, dịch là vạn là nói về công đức đầy đủ. Tuy nhiên nguyên 卐 là hình tướng mạo chứ chưa phải chữ, cho nên vì vậy dịch là cát-tường hải-vân-tướng mà theo như hình xoay về bên hữu là đề nghị hơn. Bởi vì xem như nhiễu Phật thì nhiễu về bên hữu, hào quang của Phật ở khoảng chừng lông mày phóng ra cũng xoay trở về bên cạnh hữu, thì biết xoay về bên cạnh hữu mới tà tướng tá cát-tường, bao gồm chỗ làm xoay về bên cạnh tả 卍 là lầm.